Seneste nyheder
Nyheder

Velkomst: I er Folkekirkens nye ansigter

Nye medarbejdere i Roskilde og Lolland-Falsters Stifter på introkursus.

Tekst og foto: Otto Lundgaard.

Alle medarbejdere i Folkekirken, som nylig har fået deres første stilling med en ugentlig arbejdstid på over 8 timer, bydes efter reglerne velkommen på et obligatorisk introkursus. Af denne grund var 28 nye medarbejdere fra Roskilde samt Lolland-Falster Stift samlet dagen igennem i mødesalen i Sct. Bendts Sognegård, da arbejdskalenderen viste onsdag den 14. marts - og så godt som alle faggrupper indenfor kirke og kirkegård, provsti og stiftadministration var mødt op. 

Introkurset var tilrettelagt af Marianne Schwartz, til daglig kommunikationsmedarbejder i Lolland-Falster Stift, og Anita Hansen Engdahl, lektor på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.  Det var ikke første gang, de var sammen omkring kursets afvikling, og det kunne mærkes på de gode og sikre rammer, de nye medarbejdere blev samlet under.

Efter Mariannes velkomst og fællesafsyngningen af Kaj Munks forårsbebuder "Den blå anemone", tog Anita over. For udenforstående kan det lyde overvældende at få kirkens mere end tusindårige historie gennemgået på en time, men Anita klarede det forbilledligt og levende ved at bruge danskernes trosliv samt billeder fra øjeblikke i kirkehistorien som holdepunkter. 

"I kommer ind i kirken på det allermest spændende tidspunkt i kirkens historie," blev medarbejderne oplyst:

"Den kirke, vi som medarbejdere repræsenterer, og hvis historie vi bærer; for det første ansigt, de besøgende på kirken og kirkegården bliver mødt af, - det er jeres. Og så er det godt at kende og kunne den historie, I er med til at bære. I er Folkekirkens nye ansigter."

Med i velkomsten var også Stiftsrådets formand Bodil Therkelsen samt Roskilde Stifts kontorchef Helle Saxil Andersen, der samme med provst Lars Munch, Lejre, fortalte om kirkens opbygning og ressourcer, ledelsens opgaver og ansvar samt rådenes arbejdsopgaver ud fra det overordnede, velkendte spørgsmål "Hvor kommer pengene fra?".

Siden er nye medarbejdere kommet til, og for jer bliver der afholdt introkursus onsdag den 24. oktober kl. 8.30-17.30 sammesteds, i Sct. Bendts Sognegård, Ringsted.