Seneste nyheder
Nyheder

Tilbud om supervision for præster

Nu er der igen mulighed for at tilmelde sig supervisionsgrupper for præster i Roskilde Stift 


Hvem?
Supervision er for alle slags præster, også sær- og funktionspræster. Eneste krav er, at du er færdig med Ny Præst forløbet.

Hvornår?
Et supervisionsforløb er otte gange á tre timer i grupper på seks til otte deltagere. Gruppen mødes cirka en gang månedligt, alle mødedatoer sættes i fællesskab i kalender ved første møde, og der gives til formålet fri for andet tjenstligt arbejde, hvorfor der er mødepligt til supervision. 

Hvad?
Arbejdsformen i supervision er refleksion over praksis i et kollegialt forum under ledelse af én af Folkekirkens uddannede supervisorer og efter retningslinjer udarbejdet af Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken, selvfølgelig under tavshedspligt. 

Praktisk information
Kørsel dækkes som tjenstlig kørsel i øvrigt efter gældende regler.

Angiv kort din erfaring som præst og evt. din erfaring med supervision. Husk at angive et telefonnummer og hvilket provsti, du arbejder i.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt, grupperne oprettes løbende efter behov og forventes at starte i september/oktober 2020. Det er også muligt at tilmelde sig med ønske om start i januar 2021.

Skriv en mail til supervisor og sognepræst i Vigersted-Kværkeby pastorat:

amnm@km.dk