Seneste nyheder
Nyheder

Studiedag markerer 450-året for Den danske Psalmebog

Sjællands Kirkemusikskole og Roskilde Domsogn blandt medarrangørerne. 

I år det 450 år siden, at provst og sognepræst Hans Thomissøn fra Vor Frue Kirke i København udgav Thomissøns salmbog - også kendt som Den danske Psalmebog.

Det markerer Sjællands Kirkemusikskole og Roskilde Domsogn i et samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Folkeuniversitetet i Roskilde. 

Arrangørerne inviterer til studiedag den 28. september. Sjællands Kirkemusikskole skriver blandt andet følgende om studiedagen.

- Måden, hvorpå vi synger salmer sammen, udvikler sig.For 450 år siden, da Den danske Psalmebog udkom, kom også påbuddet om, at bogen skulle lænkes til degnenes stole i alle rigets kirker. Bogen blev dermed normdannende for salmesangen i DanmarkNorge, og den dag i dag bruges stadig 58 af dens melodier. Foredragene vil opridse den kulturhistoriske baggrund for reformationstidens salmesang og belyse, hvor, hvornår og hvordan man har sunget salmer.Undervejs i foredragene vil vi give eksempler på tekster og melodier, som har overlevet til i dag.  

Se mere om studiedagen her.

Studiedagen bliver følgende foredragsholdere på programmet. 

Marita Akhøj Nielsen, ledende redaktør i Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab og redaktør for Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab:

Hun har udgivet en række bøger og  artikler om bl.a. middelalderens danske litteratur, Thomas Kingo og B.S. Ingemann. Hun har ledet flere større projekter, der har udgivet digitale tekster og ordbøger på nettet: gammeldanskordbog.dk, middelaldertekster.dk, kalkarsordbog.dk og mothsordbog.dk. For tiden er hun leder af projektet "Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang". 

Bjarke Moe er seniorredaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og fra august 2019 post.doc. på Københavns Universitet: 
Han har arbejdet med musikfilologi og nodeedition, bl.a. i forbindelse med udgivelsen af Niels W. Gades kormusik. Hans øvrige 
faglige interesser spænder bredt inden for musikhistorie (specielt i 
Danmark), musikalsk opførelsespraksis og komposition. Et emne, 
som han har været særligt optaget af i sin forskning, er musik og 
kulturudveksling i den tidlige moderne tid. I projektet "Musik og 
sprog i reformationstidens danske salmesang" står han for 
musikudgivelsen. 

Maria Harms er cand. theol. og siden 1999 sognepræst ved 
Roskilde Domkirke. 

Hun underviser i Salmekundskab på Sjællands 
Kirkemusikskole og er aktiv deltager i arbejdet inden for homiletisk 
netværk og gennem en længere årrække tillige medarrangør af de 
årligt tilbagevendende studiedage for organister og præster i 
Roskilde stift. 

Tilmelding sker via kirkemusikskolernes hjemmeside: http://www.kirkemusikskole.dk/ 

Tilmeldingsfrist er 14. september.

Se mere om studiedagen her.

- rabi