Seneste nyheder
Nyheder

Stillingsopslag: Rektor for Sjællands Kirkemusikskole

Har du en kirkemusikalsk kandidateksamen og erfaring indenfor pædagogik, samarbejde og ledelse? Så skal du måske søge denne rektor-stilling


Synes du, at det kunne være spændende at arbejde med uddannelse af fremtidens kirkemusikere? Har du kompetencer inden for musik, udvikling, administration og økonomi og har du energi, overblik og samarbejdsevner? 

Sjællands Kirkemusikskole står over for at skulle have ny rektor og søger derfor en faglig dygtig person med erfaring i pædagogik, samarbejde og ledelse.
 

Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Kirkemusikskole er en uddannelsesinstitution under Kirkeministeriet, og det er skolens opgave at uddanne kirkemusikere til alle typer musikalske stillinger fortrinsvis i folkekirken. Således udbyder skolen en lang række musikalske uddannelser og kurser til at dække menighedsrådenes og menighedernes behov. Skolens visioner kan ses på hjemmesiden, her .

Sjællands Kirkemusikskole er forankret i Roskilde med mindre afdelinger på Bornholm og i Toreby. Sjællands Kirkemusikskole har et tæt samarbejde med kirkemusikskolerne i Løgumkloster og Vestervig, såvel på det administrative som på det faglige og det udviklingsmæssige område. Dette samarbejde ønskes bevaret og udviklet yderligere. Der undervises årligt samlet ca. 170 elever på de forskellige uddannelser og efteruddannelser.
                                                                         

Arbejdsopgaver

Som rektor for Sjællands Kirkemusikskole kommer du til at arbejde med opgaver inden for såvel pædagogik som administrativ ledelse og regnskabsansvar.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte blandt andet:

 • at have ansvar for den uddannelsesmæssige kvalitet på skolen,
 • at have ansvar for skolens administration, personale og regnskab,
 • at sikre skolens samarbejde med de øvrige kirkemusikskoler i hhv. Løgumkloster og Vestervig,
 • at sikre skolens samarbejde med øvrige aktører i det lokale musikliv, herunder Roskilde Musiske Skole og Roskilde Domkirke,
 • at sikre skolens samarbejde med andre musikalske uddannelsesinstitutioner, f.eks. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium,
 • at arbejde på strategisk niveau samt tænke visionært om kirkemusikskolens kerneopgaver og du har mulighed for tillige at blive en del af skolens undervisningsstab.
   
Kompetencer

Vi forventer, at du har bestået kirkemusikalsk kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium eller har tilsvarende uddannelse fra et udenlandsk konservatorium.

Vi forventer tillige, at du:

 • Er fagligt dygtig
 • Har pædagogisk erfaring og er fagligt rummelig
 • Har ledererfaring
 • Har indsigt i uddannelsesforhold
 • Har indsigt i folkekirkelige forhold
 • Har økonomisk og regnskabsmæssig indsigt og forståelse
 • Kan arbejde på strategisk niveau både alene og sammen med andre


Vi lægger endvidere vægt på, at du:

 • Har klare kirkemusikalske visioner
 • Kan tænke undervisning i samklang med det kirkemusikalske område i folkekirken i dag
 • Har gode samarbejdsevner – både i forhold til arbejdet på skolen og i forhold til eksterne interessenter
 • Kan inspirere, engagere, kommunikere og samle både medarbejdere og studerende.
   
Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat i en fuldtidsstilling som rektor med folkekirken som ansættelsesområde.

Stillingen er en tjenestemandsstilling, der er klassificeret i lønramme 35.

Til stillingen ydes der et pensionsgivende rektortillæg på 80.100 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012) og et særligt pensionsgivende tillæg (undervisningstillæg) 31.800 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012.

Vi ser gerne, at du kan begynde den 1. maj 2021.


Mere information

Du kan læse mere om Sjællands Kirkemusikskole på www.sjkms.dk Der henvises desuden til Kirkeministeriets bekendtgørelse 1132 af 13. december 1996 om folkekirkens kirkemusikskoler. Du er også velkommen til at kontakte rektor Ole Brinth på 29 10 34 18, hvis du har spørgsmål.
 

Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde:

1.       Motiveret ansøgning

2.       CV

3.       Dokumentation for uddannelse

Ansøgningen sendes til Sjællands Kirkemusikskole, att.: formand for bestyrelsen for Sjællands Kirkemusikskole, biskop Peter Fischer-Møller, sjkms@km.dk
 

Ansøgningsfristen udløber fredag den 12. februar 2021, kl. 23:59.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25. og 26. februar 2021.                  

Kirkeministeriet ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.