Seneste nyheder
Nyheder

Stiftsrådet: Flere Kirketællinger, tak

Folkekirken har brug for flere tal. Stiftsrådet appellerede på stiftsrådsmødet tirsdag aften til at flere sogne indberetter tal for, hvor mange der bruger kirken.

Tæl. Tæl. Tæl.

Det var budskabet fra stiftsrådets møde tirsdag aften (12. juni) til de mange sogne i Roskilde Stift, der endnu ikke indberetter tal for, hvor mange kirkegængere, der kommer til højmesse eller kirkelige handlinger.

SE REFERAT FRA HELE STIFTSRÅDSMØDET HER:

På mødet var et af medlemmerne, Erik Johannes Larsen fra Vor Frue-Vindinge Sogn, i tvivl om, hvorvidt det gav mening fortsat at indberette tallene.

Men det gør det. Folkekirken har brug for kirketællingerne, fastslog biskop Peter Fischer-Møller på mødet.  Han mener, at det er nødvendigt for troværdigt at kunne imødegå tilbagevendende presseomtaler om, at danskerne ikke bruger kirken. 

Dermed understregede biskoppen sin pointe fra det seneste nummer af STIFTSBLADET, hvor han sagde følgende:

- Der er rigtig mange danskere, der går i kirke til kirkelige handlinger. Men det bliver først synligt, når vi tæller.

Peter Fischer-Møller tilføjede desuden i STIFTSBLADET, at han mener, at kirketællingerne giver brugbar viden lokalt.

- I det enkelte sogn kan kirketællinger være med til at give menighedsrådet et bedre beslutningsgrundlag. Hvis man kan se, at der kommer væsentligt flere mennesker til gudstjenesterne søndag kl. 17 end til dem kl. 8.30, ja så er det da værd at overveje, om vi skal fortsætte med morgengudstjenesterne.

Cirka halvdelen af sognene indberetter i dag tallene. Dermed er tallene ifølge biskoppen fortsat for svage til, at der kan laves brugbare analyser af dem.

I Vor Frue-Vindinge Sogn har menighedsrådet og Erik Johannes Larsen nu besluttet konsekvent at tælle – ikke bare ved gudstjenesterne – men ved samtlige kirkelige handlinger og arrangementer. 

SE REFERAT FRA HELE STIFTSRÅDSMØDET HER:


TEKST: Rasmus Birkerod