Seneste nyheder
Nyheder

Stiftsmøde i Roskilde den 25. marts

Der var lørdag den 25. marts stiftsmøde i Roskilde Stift. Til mødet deltog kirkeminister Mette Bock og der var taler af bl.a. lektor Anders Holm og lektor Bjørn Thomassen. Palladiusprisen blev også uddelt.

Lørdag den 25. marts 2017 indledes stiftsmødet med gudstjeneste i domkirken for de knap 500 repræsentanter for menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte i Roskilde stift.
Prædikant er biskop Peter Fischer-Møller.

Provst Jens Elkjær Petersen byder velkommen til stiftsmødet i Roskildehallerne – Bauhaus Arena med en særlig velkomst de nyvalgte medlemmer og til kirkeminister Mette Bock. Temaet i år er markeringen af 500 år for Reformationen

Kirkeminister Mette Bock (LA) appellerer i sin hilsen til at fortælle om alt det gode, der sker i folkekirken. Slut med at folkekirkens historie er en forfaldshistorie, den danske folkekirke er en succes. Der er ingen andre kirker i frie samfund, hvor tre ud af fire er medlemmer.

Ministeren takker stiftsmødets deltager for indsatsen og opfordrer til at holde godt om og ved vores folkekirke.

Biskoppen aflægger beretning om hvad der er sket siden vi sidst mødtes til stiftsmøde.

Der opfordres blandt andet til at bruge tællemodulet på sogn.dk. Der er en mangfoldighed af forskellige gudstjenester i stiftets 330 kirker. Hvis der tælles, kan vi dokumentere, at kirkerne rent faktisk bliver brugt.

Foredragsholder Anders Holm, lektor ved det teologiske fakultet i København, og en af landets førende eksperter i Grundtvig, fortæller om "Grundtvigs Lutherbilleder"

Dagens anden foredragsholder Bjørn Thomassen, lektor ved RUC – og katolik ”provokerer” med indlægget: Reformationen en kætters(k) - gennemgang

Sognepræst Michael Rønne Rasmussen fortæller om de mange tiltag der markerer Lutheråret i Roskilde stift.

Tommy Liechti formand for stiftsrådet, redegjorde for stiftsrådets mangfoldige virke og arbejde med at styrke og arbejde for styrkelse af samarbejde, inspiration, større projekter  og opgaver på landsplan i et krydsfelt mellem gejstlige og læge.

Det religionspædagogiske udvalg har indstillet Jes Nysten, på grund af hans mangeårige engagement og utrættelige arbejde i udvalget herunder som formand. Han modtager Palladiusprisen på 10.000 kroner.

 

Christina Morsing, sognepræst i Bregninge Bjergsted, Alleshave har indstillet gruppen bag ”Kirkernes Ellebo- gruppe”, som gør et stort arbejde ved de månedlige gudstjenester på plejehjemmet. De modtager Palladiusprisen på 5.000 kroner.

 

Stemningsbillede fra mødet.

Stemningsbillede fra mødet.

Stemningsbillede fra mødet.

Stemningsbillede fra mødet.

Tak til Michael Rønne Rasmussen for billedsiden.