Seneste nyheder
Nyheder

Besøg og bibellæsning

I anledning af reformationsåret 2017 Dansk Missionsråd, Danmission, Det Danske Bibelselskab og Kirkefondet inviteret en række udenlandske gæster til Danmark for at læse bibelen med danske menigheder og kirkelige grupper.


Roskilde stift får i dagene 14. – 21. september besøg af præsteparret Shao Shan og Cui Jinghuan fra Kina, som skal rundt i stiftet og besøge præstekonventer, konfirmander, bibelkredse og andre, der gerne vil opleve, hvordan vores forskellige kulturelle baggrund sætter sit præg på, hvordan vi forstår og fortolker bibelen.

Der er stadig mulighed for at trække aftale om et besøg fra Kina, som er helt uden omkostninger for de, der tager imod det.

Mere om projektet kan findes i flyeren, som kan hentes her.

Aftale om og koordinering af besøg sker efter henvendelse til sognepræst Michael Rønne Rasmussen, tlf. 2960 3288 – mail: mrr@km.dk

-------------

Præsentation af Shao Shan og Cui Jinghuan

Shao er fra Kina og er 35 år gammel. Hun kommer til Danmark sammen med sin mand Cui. Shao arbejder som kontorchef for bl.a. Heilongjiang-provinsens Kristne Råd, hvor hun har ansvar for både ekstern udveksling og intern implementering af forbedringer i kirkerne i Heilongjiang-provinsen. Shao underviser derudover også i kristen etik og teologi. Hun er sammen med sin mand også præst ved Harbin Christian Nanang Church, hvor hun beskæftiger sig med sjælesorg, vejledning og hjemmebesøg.

Shaos mand, Cui Jinghuan, er også 35 år gammel, og han er til daglig leder af under­visnings- og forskningskontoret for Det Nye Testamente på Heilongjiang Theological Se­minary. Her er han ansvarlig leder for under­visning og forskning i emner relateret til Det Nye Testamente, samt at fremme udviklingen af forskning i Det Nye Testamente. Derudover underviser han også i nytestamentlig teologi. Cui er også præst i Harbin Christian Emma­nuel Church, hvor han især er involveret i sjælesorg og hjemmebesøg.

Siden Kina har åbnet mere op for omverde­nen og regeringen i højere grad har accepte­ret de kristne kirker, har den kinesiske kirke oplevet en stor udvikling – både i forhold til antallet af kirker og medlemstal.