Seneste nyheder
Nyheder

Seminar om bæredygtig og social brug af kirkens jorde

Mandag den 20. juni i Odense. Grøn Kirke står bag. Tilmeld dig allerede nu.


Tekst Grøn Kirke Foto Colourbox
Billedtekst Sankt Bendts Kirke i Ringsted

Hvorfor og hvordan kan kirker bruge deres jorde til mere bæredygtige og sociale formål? Velkommen til inspirationsseminar med oplæg, diskussion og workshops mandag den 20. juni kl. 9.30-16 i Odense. På dagen lanceres et inspirationsmateriale, som alle kan få med hjem. Læs mere om dagen og se det fulde program.

Kirkers jorde og besiddelser i form af haver, kirkegårde og andre arealer kan ses som en ressource – ikke kun for kirken, men for hele lokalsamfundet.

Naturelskere, børn, pensionister og andre kan have glæde af, at kirkernes jorde bruges til for eksempel sansehaver, kirkeskov eller vild natur. Kommende generationer og den lokale biodiversitet kan drage nytte af en jordforvaltning, der sætter mere fokus på naturbevarelse eller har fokus på bestemte målgrupper.

Dørtærsklen til kirken kan opleves høj – nogle finder, at der er langt fra gade til indgang. Her kan en grøn nytænkning af fortove, haver, parkeringspladser, kirkegårde m.v. være trædesten til at nærme sig kirken, dens aktiviteter og gudstjenester.

Kirkerne har behov for rum, hvor folk med gode idéer og lyst til at gribe fat, kan skabe fællesskab og bidrage til beskyttelse af skaberværket.

På dagen kan I som menighedsrådsmedlemmer, præster, gravere eller kirke- og kommunikationsmedarbejdere få konkret inspiration til, hvordan I kan inddrage mennesker og samarbejdspartnere fra lokalområdet i arbejdet med at forgrønne jeres arealer. Målgruppen er både kirker med små og større jordbesiddelser.


Program


9.30
Ankomst. Kaffe og rundstykker

10.00-10.30
Introduktion fra Grøn Kirke ved biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller
Hvorfor er det vigtigt, at vi som kirke sætter fokus på en bæredygtig og social brug af vores jorde?

10.30-11.00
Oplæg ved Søren Hermansen, direktør og forfatter
Fælledskab = Fælled + fællesskab. Hvordan kan kirkelige fællesskaber bidrage til lokal omstilling og forvaltningen af vores fælles ressourcer?

11.00-12.30
Runde, hvor I som deltagere får mulighed for at præsentere deres tanker, idéer og udfordringer for hinanden. Eftermiddagens oplægsholdere får mulighed for at komme med input til jeres diskussion

12.30-13.30
Frokost

13.30-16.00
Inspirationsoplæg (vælg é oplæg i henholdsvis 1. og 2. modul)
Inspirationsoplæggene vil bestå af 15-20 minutters oplæg. Dernæst er der mulighed for spørgsmål og sparring i forhold til konkrete idéer.

13.30-14.50. 1. modul

1. Indretning af kirkegårde og andre arealer ved Anne Galmar, landskabsarkitekt, VEGA Landskab.
Ofte har kirkegårde uudnyttede arealer i form af tomme gravsteder, eller kirken har andre arealer, der kan bruges på nye måder. Bliv inspireret til, hvordan I kan få nyt liv på de tomme gravsteder, skabe steder til sørgende og pårørende og alle dem, der bruger kirkegården – og samtidig få mere biodiversitet og variation. Læs mere på www.vegalandskab.dk.

2. Naturen som ramme for helbredelse ved Ella Hilker, Haverefugiet, Sorø.
Haverefugiet har til formål at udvikle og understøtte haverefugier for stressramte i Danmark. Få idéer til, hvordan I som kirke kan skabe rammer for at bruge jeres jorde til terapeutiske, sjælesørgeriske eller diakonale formål. Læs mere på www.haverefugiet.dk.

3. Grønne udviklingsplaner for kirkegårde ved Birgit Møller Bach, kirkegårdsleder, Varde.
Hvordan kommer man godt i gang med at udvikle sin kirkegård, så der opstår nye gravstedstyper eller en anden bestand af træer, der er med til fremme biodiversiteten? Hvad kan man opnå med små ressourcer? Oplægget vil lægge op til samtale om, hvordan man udarbejder en grøn udviklingsplan for sin kirkegård.


14.50-16.00 2. modul

4. Vilde områder og biodiversitet ved Rasmus Vincentz, konsulent, Habitats.
Hvordan skaber man vilde og sanselige områder, der er med til at fremme biodiversiteten – og samtidig har en æstetik og funktionel værdi for mennesker? Få inspiration til, hvordan I skaber ’vilde områder’ – og hvordan I etablerer partnerskaber og inddrager frivillige i den forbindelse. Læs mere på www.habitats.dk.

5. Erfaringer fra Lejre Kommune ved Michael Svane, økologisk landmand og Helene Rasmussen, sognepræst.
Lejre Kommune og sognekirkerne i kommunen går foran i forhold til økologisk omlægning, høslet og andre tiltag. Helene Rasmussen vil fortælle om, hvordan man som kirke kan være med til at pege på grøn omstilling, blandt andet via samarbejde med kommune, institutioner, foreninger og erhvervsliv i sit lokalområde. Michael Svane vil fortælle om mulighederne i omlægning til økologisk landbrug.

6. Partnerskaber, fundraising og involvering ved Marianne Black, Enghave Kirke.
En grøn minipark er blevet til ved Enghave Kirke som et resultat af gode partnerskaber, fundrasing og ved at involvere lokalområdet. Få input til, hvordan man skaber det gode grønne initiativ og de udfordringer, der er forbundet hermed. Læs mere på www.vesterbrospejderne.dk/nabopark.

16.00
Tak for i dag.

Det praktiske
Dato Mandag den 20. juni kl. 9.30-16.00.
Sted Skt. Hans Kirke (Menighedshuset), Nørregade 42, 5000 Odense C.
Pris kr. 150,-.
Tilmelding Max 60 deltagere. Først-til-mølle. Tilmelding på e-mail gronkirke@gronkirke.dk senest den 14. juni.
Tilmeldingen registreres og er gyldig, når du har indbetalt kursusgebyret på kr. 150,- på kontonummer: 8401 0001166299. Mærk indbetalingen »Grøn Kirke Kursus_DIT NAVN«. Skriv hvilke to moduler, du ønsker at tilmelde dig.
Arrangør Grøn Kirke. Kurset er støttet af Den folkekirkelige Udviklingsfond.