Seneste nyheder
Nyheder
Billede af Stinna Ahrenst

Religionspædagogisk konsulent: Vigtig viden om børnekonfirmander

Stinna Ahrenst, religionspædagogisk konsulent i Roskilde Stift, har læst FUVs nye undersøgelse om børnekonfirmand-undervisning og anbefaler den varmt til menighedsråd og præster i Roskilde Stift


Af Stinna Ahrenst

Børnekonfirmander, juniorkonfirmander eller i daglig tale minikonfirmander. Kært barn har mange navne, som alle dækker over det undervisningstilbud, sognene tilbyder børn i 3.-4. klasse.

Minikonfirmandundervisningen har siden kommunalreformen haft det svært i sognene, hvor skolelukninger og længere skoledage har skubbet minikonfirmandundervisningen ud i ydertimerne, hvor det konkurrerer med fritidsaktiviteter eller med kirkernes planlægning lokalt. 

Heldigvis kommer der nu en hjælpende hånd fra FUV - Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. I samarbejde med Center for Ungdomsstudier har de i to år indsamlet viden og erfaringer fra den gode undervisning, der foregår ude i sognene. Der er både udgivet et inspirationskatalog med anbefalinger og en rapport, der går dybere ned i området.


Hvad efterspørger aldersgruppen?

Rapporten giver indblik i, hvem de ni- til ti-årige er - altså den aldersgruppe, vi møder til minikonfirmand, og hvordan man bedst kan undervise dem. 

Rapporten fremhæver, hvad børnene så gerne vil i deres møde med kirken: De vil lære noget, have det sjovt og have det godt sammen med de andre og de voksne. 

Minikonfirmand er meget mere end selve undervisningen. Det er også en vigtig del af sognets samlede dåbsoplæringstilbud og forbindelsesleddet mellem tilbuddene til de små børn og deres forældre og konfirmationsforberedelsen. Rapporten har fokus på det vigtige samarbejde mellem kirke, skole, SFO og forældre og på de gode modeller for tilrettelæggelse af undervisningen alt efter lokale forhold. 


Hvorfor vil børn gå til minikonfirmand?

Hvad er det så, der gør, at de 9.-10- årige vil vælge kirkens tilbud frem for alle de andre tilbud, kirken konkurrerer med? Rapporten fremhæver kirken som et sted, der har en god ”anderledeshed”, og som kan tilbyde et dannelsesforløb med sociale og religiøse værdier. Formidlingen sker gennem legende, erfaringsbaserede tilgange med stærke relationer børnene imellem og til den voksne, der underviser dem og med inddragelse af børnenes spørgsmål og erfaringer.

Der er meget inspiration og viden at hente i de to udgivelser, og jeg kan kun håbe, de bliver udbredt og læst flittigt.
 

Der mangler tilbud til elever på specialskoler

Og til sidst et lille hjertesuk: Ifølge anordning om børnekonfirmander og konfirmationsforberedelsen er det obligatorisk for sognene at udbyde minikonfirmandundervisning for alle børn i 3. til 4. klasse. Det gælder også dem, der går på specialskole, men hele 81,4% af sognene angiver i undersøgelsen, at de ikke har et tilbud til specialbørnene. Man kan håbe, at der med denne rapport og det selvstændige fokus, den har på det manglende tilbud til specialbørnene, vil blive rettet lidt op på det.

Læs mere om undersøgelsen her

 

Stinna Ahrenst - Stiftets religionspædagogiske konsulent

 

  • Ansvarlig for konfirmandtræf
  • Kurser til præster og kirkens andre faggrupper
  • Vejledning af præster, kirke-og kulturmedarbejdere og menighedsråd inden for undervisning
  • Arbejdsgrupper med gerontopædagogisk netværk og ungdomsuddannelsespræster
     

Kontakt: Stah@km.dk