Seneste nyheder
Nyheder

Programmet til Stiftsdagen lørdag den 25. marts i Roskilde

Temaet er Reformationen i 500 år. Mød blandt andre kirkeminister Mette Bock (LA).


Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Liberal Alliance

Alle præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved kirkerne i Roskilde Stift bydes velkommen til Stiftsdagen lørdag den 25. marts. Vi begynder dagen med gudstjeneste i Roskilde Domkirke, hvorefter arrangementet fortsætter i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena.

Pris
Prisen er kr. 100,00 pr. deltager, inklusive kaffe, frokost og drikkevarer

Tilmelding og betaling 
sker sognevis på reg.nr. 0216 kontonummer 406 902 2103 påført »stiftsdag 2017 samt antal deltagere og menighedsråd«.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 24. februa. Deltagerafgift og kørsel kan afholdes af kirkekassen. Præster kan ikke indberette kørslen i det
elektroniske befordringssystem.


Program

Kl. 10.00        

Gudstjeneste i Roskilde Domkirke.
Der kan parkeres i Palæets gård

Kl. 11.30        
Kaffe og udstillinger

Kl. 12.00        
Velkomst ved Jens Elkjær Petersen, provst

Kl. 12.10        
Hilsen fra Mette Bock (LA), kirkeminister

Kl. 12.30        
Året i Roskilde Stift ved Peter Fischer-Møller, biskop

Kl. 13.00        
Frokost

Kl. 14.00        
Anders Holm
, lektor, Det Teologiske Fakultet, København:                       Grundtvigs Lutherbillede


kl. 14.30        
Luther i Roskilde Stift

 

Kl. 14.45        
Bjørn Thomassen
, lektor, RUC:
Reformationen – en kættersk gennemgang

 

Kl. 15.15        
Kaffepause

 

Kl. 15.45        
Hilsen fra Stiftsrådet ved Tommy Leichti, formand

 

Kl. 16.00        
Palladiusprisen. Indstil dine forslag her

 

Kl. 16.30        
Tak for i dag