Seneste nyheder
Nyheder

Plant håb og træer i forbindelse med reformationsjubilæet

Ny kampagne opfordrer landets kirker til at tænke fremad både lokalt og globalt.


Tekst Bo Nygaard Larsen

Det handler om se fremad, når Folkekirkens Nødhjælp, Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd samt Danmission i en ny kampagne opfordrer alle landets kirker til at planter træer i anledning af reformationsjubilæet næste år.

Plant håb
hedder kampagnen, der lægger op til, at kirkerne kan plante træer både lokalt og globalt. For organisationerne bag er der en naturlig kobling mellem Martin Luther og træet. En anekdote fortæller, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide, at verden ville gå under i morgen?  Han svarede: »Så ville jeg plante et æbletræ i dag«.

Læs mere her

»Så ved at plante træer er vi med til at sætte synlige og varige håbstegn. Vi ser alt det herlige på jorden, som vi sammen har fået og har fået medansvar for. Men vi ser også de kæmpestore udfordringer med menneskeskabte ændringer i klima, miljø og livsvilkår. Det er nemt at miste modet. Men som kristne kan vi følge Luther, vælge håbet og kærlighed til skaberværket – og plante et træ,« siger Hanna Smidt fra Grøn Kirke.

For Jørgen Skov Sørensen, der er generalsekretær i Danmission, er det også naturligt, at landets kirker planter træer i forbindelse med 

»Som mennesker har vi en forvalteropgave, Gud har givet os. Den skal vi være os bevidst, og at plante et træ og værne om det er et smukt udtryk for ikke blot at tage naturressourcer, men også at give noget tilbage til naturen,« siger han.

Læs mere her

Plant lokalt Plant håb foreslår, at kirkerne kan plante et træ eller flere træer alene, sammen med nabosognet, sammen med et andet trossamfund eller sammen med en lokal forening. Mulighederne er mange som for eksempe

  • Plant æbletræer for eksempel af gode danske æblesorte
  • Plant andre slags træer og buske, gerne hjemmehørende danske arter
  • Lav grønne livsrum i byen og skab blomsterenge og vandhulle
  • Bevar det, der allerede gror, historiske planter og store gamle træer ved
    kirkedigerne


Plant ude i verden. Nogle steder i verden mister lokalbefolkninger deres livsgrundlag på grund af klimaforandringerne og mangel på træer. Plant håb opfordrer derfor også kirkerne til at støtte træplantning i områder, der er særligt sårbare i Cambodia og i Myanmar. 

Denne træplantning formidles af Danmission og Folkekirkens Nødhjælp, og man kan give en donation på 500 kroner eller mere til håbstræer.

Læs mere her