Seneste nyheder
Nyheder

Nytårshilsen

Kære præster i Roskilde Stift

En hilsen til jer her på årets første dag. En nytårshilsen.

Tak for samvær og samarbejde i 2017. Tak fordi I med engagement og fantasi og god teologi på mange forskellige måder har delt evangelium med jeres menigheder og hinanden – og med mig J.

Mange af jer har i 2017 ydet en ekstraordinær indsats, og mange af jer har indgivet velbegrundede ansøgninger om løntillæg i den forbindelse. Faktisk søgte halvdelen af stiftets 285 præster om løntillæg i forbindelse med lønforhandlingerne i efteråret.

Præsteforeningens stiftsbestyrelse og jeg ville på baggrund af indstillinger fra provster og tillidsrepræsentanter rigtig gerne have kunnet imødekomme mange af ansøgningerne, men det økonomiske råderum viste sig at være meget beskedent. Det hænger sammen med, at omlægningen til ny løn for præster, som tog sin begyndelse i 2012, i første omgang har sikret nye præster en højere begyndelsesløn, ligesom man har tildelt præster, som overgår fra gammel løn til ny løn, et fast tillæg så de ikke går ned i løn. Her i stiftet havde vi ved forhandlingen sidste år tildelt 10 kolleger studieorlov i 2018, så der blev desværre kun råd til at videreføre de funktionstillæg og tilsvarende engangsvederlag til præster på gammel løn, som tidligere var aftalt.

Ved bispemødet i den kommende uge skal vi med Præsteforeningens Hovedbestyrelse have drøftet forløbet af lønforhandlingerne 2017, og jeg er overbevist om, at vi her i Roskilde Stift får mere at gøre godt med i 2018, så det bliver muligt at tildele flere varige tillæg. Jeg forstår godt, hvis nogen af jer tænker, at I hellere ville have haft en fugl i hånden end 10 på taget, men der var altså ikke flere penge til rådighed.

2017 stod i reformationens tegn. Udbuddet af gudstjenester, foredrag, koncerter, rejser, events og udgivelser i den forbindelse har været ganske imponerende. I har alle sammen bidraget til at en større del af den danske befolkning (en meningsmåling registrerede en stigning fra 25% til 50%) nu ved, at en reformation tog sin begyndelse for 500 år siden. Tak for indsatsen.

Der er måske en anelse reformations-mathed her i begyndelsen af 2018, men som vi ved, så var det ikke kun Grundtvig der spurgte ”Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes?”. Helt grundlæggende er folkekirken som en evangelisk-luthersk kirke en kirke som bør være i kontinuerlig reformation. Og her kan vi hente inspiration fra Det Lutherske Verdensforbunds overskrifter over reformationsfejringen: Befriet af Guds nåde. Frelse ikke til salg. Mennesker ikke til salg. Skaberværket ikke til salg. De overskrifter kalder også i 2018 på vores indsats ikke kun internt i kirken, men også ude i samfundet.

Godt nytår.

Peter

Foto: Colourbox