Seneste nyheder
Nyheder

Nyt Prædikenpause på vej

Næste nummer af Stiftsbladet og Prædikenpause bliver slået sammen til ét magasin. Det sker for at Prædikenpause får en bredere distribution og flere får et kig ind i, hvad stiftets præster har haft under luppen.

Hvert år er der en række præster i Roskilde Stift, som I en periode fritages for de daglige pligter i sognene med henblik på at fordybe sig i kristne, kirkelige og teologiske emner i en kortere studieorlov. Formålet er at give den enkelte ansatte mulighed for at arbejde målrettet og sammenhængende med et emne, som ligger vedkommende på sinde, med det bredere sigte, at den indsigt, den viden og den inspiration som der oparbejdes, kommer Folkekirkens medlemmer til gode på forskellig vis.

Udover, at studieorloven giver den enkelte præst ny viden at dele ud af i sin dagligdag, så har vi i Roskilde Stift en tradition for at formidle de indsigter, som præsterne har gjort sig ved årligt at udgive en publikation med bidrag fra alle der har holdt orlov. ”Prædikenpause” kalder vi publikationen.

I år har vi besluttet, at så mange som muligt bør få gavn af præsternes bidrag til Prædikenpause, så derfor har vi slået næste nummer af Stiftsbladet og Prædikenpause sammen til ét magasin. På den måde får Prædikenpause en bredere distribution og flere får et kig ind i, hvad stiftets præster har haft under luppen!

Vi arbejder for tiden på fuld kraft på at gøre dette nummer færdig til udsendelse primo juni.