Seneste nyheder
Nyheder

Nyt idekatalog til undervisningen af minikonfirmander

Hvad er vigtigt, når børn skal deltage i et minikonfirmandforløb?

Hvad er vigtigt, når børn skal deltage i et børne-/mini-/eller juniorkonfirmandforløb? 

Hvad er vigtigt at formidle i forhold til et børneliv i dag? 

Et nyt idekatalog beskriver syv væsentlige ingredienser i et børnekonfirmandforløb:

1. Kristendomsformidling med en legende, sansende og erfaringsbaseret tilgang.
2. Pak børn ind i kristendommens gode, stærke fortællinger.
3. Kirkens rum er ladet med betydning.
4. Skab gode relationer før, under og efter et børnekonfirmandforløb.
5. Tænk bevidst i strukturer for børnekonfirmandforløbet.
6. Skab åndehul i børns hverdagsliv med tid til at puste ud og ånde ind.
7. En del af noget større!

Endeligt indeholder idekataloget et kapitel om Tweens og deres fritidsliv: Hvem er de? Hvad er bestemmende for deres fritidsvalg?

Se idekataloget her.

Idekataloget er en del af FUV´s (Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter) børnekonfirmandundersøgelse og skal afprøves her i efteråret inden en endelig udgivelse. 

Har du har lyst til at videreudvikle jeres børnekonfirmandforløb ud fra nogle af tematikkerne i idekataloget, så hører vi gerne fra dig. 

Læs mere om Next Practice - et evt. følgeskab og sparringsforløb i idekataloget.

- Religionspædagogisk udvalg