Seneste nyheder
Nyheder

Lys dit ansigt på os så vi skinner

Popmessen af Arne Andreasen blev den 6. marts uropført i Haslev Kirke. Stiftsbladets udsendte sang med fra kirkebænken; vi kunne ikke la’ vær’.   

Tekst: Otto Lundgaard Foto: Christina Molbech 

Hvad gør en sangdigter og -komponist, når han en septemberdag står op til de seneste rædselsvækkende nyheder om terror, klimaforandringers hærgen i verdens tropiske egne, fjendtlig retorik fra atommagternes ledere og højreradikales fremmarch - og oveni alt dette: en kioskbasker om at verden går under på lørdag? 

Arne Andreasen i Haslev handlede ved at lade sine tanker blive til ord og toner:

Vær lys i vores nat /

når mørket breder sine arme ud /

og slukker alt.  Vi ber dig, se os Gud! /

Og lys dit ansigt på os så vi skinner.

Sangen mindede om et af gudstjenestens første, oprindelige led, kaldet ”kyrien”.  I kyrien anråber menigheden Gud om nåde – anråber vor Herre om at sende os det nådens lys, vi ikke kan leve uden, som når vi famler forvirrede i rædslens mørke og indser, at vi har handlet uansvarligt med Guds skaberværk.  Men … 

Et gudstjeneste-led kan ikke helt stå for sig selv; kyrien kalder på gloria (lovsang), credo (trosbekendelse), velsignelse og de øvrige led, der i 1.500 år har dannet DNA’en i den kristne gudstjeneste, messen.  Som tænkt, så gjort, og således blev Popmessens i alt ni sange med ni dertilhørende læsninger - et til hvert gudstjeneste-led - uropført den første tirsdag aften i marts i en Haslev Kirke fyldt med sangglade deltagere. 

Og lad os bare slå fast: det bliver ikke sidste gang, at andre får lejlighed til at overvære og synge med i Arne Andreasens fantastisk flotte arrangement.  I skrivende stund er der aftalt en opførelse i forbindelse med Emmausmødet til november, men som kirkens organist Peter Arendt udtalte i sin takketale: ”Vi regner med, at den går sin sejrsgang over hele stiftet.”  Det håber vi med, for det fortjener Popmessen.

Om Popmessens indhold, sangere og musikere henvises til diasshowet nedenfor. 

Lad os her til sidst henlede opmærksomheden på, at I kan forudse en større præsentation af Popmessen i Stiftsbladets juninummer, hvor temaet er lagt på en side af kirkelivet, som også kom til udtryk under Popmessen - nemlig fællessangen.

Haslev Kirkes organist Peter Arendt bød velkommen: ” Det er en slags gudstjeneste, vi er til i dag – og derfor har Arne skrevet i programmet, at I gerne må synge med tredje eller fjerde eller femte gang, vi synger.  Men kommer I til at synge med anden gang eller i det hele taget, så kommer kirkemusikpolitiet ikke efter jer af den grund.  Dem har vi givet fri i aften.”

En smilende Arne Andreasen blandt kirkegængerne i et lyttende øjeblik inden Popmessen blev indledt med de obligatoriske bedeslag.

Arne Andreasen på flygel

Præsten Tine Illum, der forestod de ni læsninger til hvert gudstjenesteled: Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Benedictus, Halleluja og endelig ordene til slutsangen: ”Himlen er her / evighedsnær / Lydløse ord / lyder på jord / Falder som dug / Regnbuesmuk / Her hvor vi sang / stjernernes sang.”

Betty Arendt (her i billedet) og Gitte Paxevanos’ stemmer klædte hinanden forbilledligt.  ”Det rørte og berørte os,” som en kirkegænger meget rigtigt udtalte.

Det seks personer store ensemble - håndplukket til lejligheden - bestod af sangerne Betty Arendt og Gitte Paxevanos samt Samuel Hejslet på sopransaxofon.

Gitte Paxevanos fra Popmessens enkle, men flotte Credo: ”Vi tror på Gud, der tændte lys / i verdens mørke nat / Vi tror han satte regnbuelys / da vi var mest forladt.” 

Samuel Hejslet i saxofonsoloen under Agnus Dei-sangen ”En mand, et kors”.  Vi er nok flere, der aldrig tidligere har hørt saxofonmusik i kirkerummet - men tonerne klædte i den grad sangen og musikken.

Peter Arendt på orgel.

Glæden holdt sig ikke tilbage, da ensemblet var fremme og bukke, inden alle blev samlet til premiere-bobler i glassene i kirkens indgang.