Seneste nyheder
Nyheder

Kristne, jøder og muslimer i fælles front: Klimakrisen kræver handling nu 

Sådan lyder det fælles budskab onsdag, hvor biskop Peter Fischer-Møller er en af frontfigurerne.

Klimakrisen skal have højeste prioritet ved de forestående valg. Det mener de danske religiøse ledere, som er samlet i Resam Forum. For første gang står de religiøse ledere - på tværs af de tre store monoteistiske verdensreligioner – sammen om ét fælles budskab til politikerne, som læses op på Christiansborg Slotsplads onsdag kl. 14:30: Klimaets tilstand er vigtigere end økonomisk vækst, og der er brug for radikal handling nu. 

Det er civilsamfundsorganisationen Resam (Religion & Samfund, red.), der samler religiøse ledere og gejstlige fra de monoteistiske religioner med ét fælles politisk budskab: Klimakrisen skal sættes forrest i valgkampen. Resam Forum, som samlingen af 17 religiøse ledere hedder, blander sig i valgkampagnen, fordi de mener, det er deres demokratiske pligt. Det gør de ved at læse en erklæring op på Christiansborg Slotsplads onsdag kl. 14:30.

”Det er urimeligt at fortsætte et ikke bæredygtigt overforbrug på bekostning af naturen og svage befolkningsgrupper andre steder på kloden, hvor klimaforandringerne allerede forvolder katastrofer.Vi mener derfor, at politikerne skal sætte den grønne dagsorden øverst i valgkampen, så klimaet får højeste prioritet, siger biskop Peter Fischer-Møller, der deltager i sin egenskab af formand for Danske Kirkers Råd. 

Religion bærer en del af ansvaret for klimakrisen

Verdensreligionerne har selv bidraget til den kritiske klimasituation, verden står i i dag. De Abrahamiske religiøse traditioner har været med til at legitimere et misbrug af naturen. Men der er i de sidste par generationer sket et paradigmeskifte. De religiøse ledere erkender, at tolkning af ord fra helligskrifterne som: ”Hersk over naturen og underlæg jer den” har været en medvirkende årsag til det natursyn, der har bragt verden til, hvor vi står i dag. I dag lægges vægten i tolkningen af de religiøse tekster på menneskets forvalteransvar i stedet for. Der er brug for at nytænke forvalterskabet, så vi ser os selv som skaberværkets tjenere, forsvarere og beskyttere. Og troen giver håb, for vi er ikke alene:

Vi tror på, at Gud stadig opretholder sit skaberværk og inspirerer os mennesker til at bidrage til løsninger i forhold til de globale klimaproblemer,” uddyber Peter Fischer-Møller.

Klimaet vigtigere end økonomisk vækst 

De religiøse ledere mener, at klimakrisen kan og skal adresseres nu, og at det derfor må gå forud for økonomisk vækst. Det kræver svære, men nødvendige valg: 

"I de kommende årtier vilklimaet være vigtigere end traditionel økonomisk vækst. Vi har særligt i den vestlige verden i 100 år levet med en konstant stigende materiel fremgang. Kloden kan ikke holde til det. Vores politikere skal derfor fremme og satse på initiativer, som styrker vedvarende energi og fjerner klimaskadelige energiformer, systemer og adfærd. Det skal ske nu, og vi kan ikke undgå, at det kommer til at koste på statsbudgettet, virksomheders overskud og private individers komfort. Men det er afgørende nødvendigt," slutter Peter Fischer-Møller.

FOTO: Arkiv

- rabi

 

 

Deltagere foran Christiansborg onsdag kl. 14:30

 • Peter Fischer-Møller – Formand for Danske Kirkers Råd
 • Jair Melchior - Overrabbiner, Det Jødiske Samfund
 • Naveed Baig - Hospitalsimam og Næstformand, Islamisk-kristent studiecenter
 • Abdul Wahid Pedersen - Imam og udviklingschef for Danish Muslim Aid
 • Christian Alsted - Biskop, Metodistkirken
 • Hans Henrik Lund - Daglig leder, Kirkernes Integrationstjeneste
 • Søren Skovgaard Sørensen - Generalsekretær, Luthersk Mission

Underskrivere af klima-erklæring

 • Peter Fischer-Møller - Formand for Danske Kirkers Råd
 • Jair Melchior - Overrabbiner, Det Jødiske Samfund
 • Naveed Baig - Hospitalsimam og Næstformand, Islamisk-kristent studiecenter
 • Abdul Wahid Pedersen - Imam og udviklingschef for Danish Muslim Aid
 • Christian Alsted - Biskop, Metodistkirken
 • Hans Henrik Lund - Daglig leder, Kirkernes Integrationstjeneste
 • Søren Skovgaard Sørensen - Generalsekretær, Luthersk Mission
 • Christina Jeppsson - Oberstløjtnant, Frelsens Hær
 • Czeslaw Kozon - Biskop, Den katolske kirke i Danmark
 • Ole Backer Mogensen - Formand, Dansk Oase
 • John Nielsen - Missionsforstander, Missionsforbundet
 • Henrik Stubkjær – Biskop i Viborg Stift, Folkekirken
 • Peter Skov-Jakobsen - Biskop i Københavns Stift, Folkekirken
 • Hans-Ole Bækgaard - Formand, Indre Mission
 • Tonny Jacobsen - Formand, FrikirkeNet
 • Lone Møller-Hansen - Generalsekretær, Baptistkirken
 • Jacob Viftrup - Formand for Apostolsk Kirke i Danmark