Seneste nyheder
Nyheder

Reformationen i Danmark og Sverige.

Konference for Roskilde og Lunds stifter  Roskilde og Lunds Universitet. 1 september 2017 kl. 0900 på Roskilde Universitet og i Roskilde Domkirke.

REFORMATION PÅ RUC 1. september 2017
En hel dags mini-forelæsninger om reformationen og dens betydning i Danmark og Sverige.


Åben for studerende, kolleger, præster og andet godtfolk i Roskilde og Lunds Stifter (og andet steds fra).


Tilmelding på hjemmesiden, hvis du vil have frokost og deltage i aftenarrangement i Roskilde Domkirke med gudstjeneste og spisning.
Hele arrangementet koster 100 kr.
 
I anledning af reformationsjubilæet 2017 har Roskilde Stifts reformationsudvalg taget initiativ til en fælles konference mellem universiteter og stifter i Roskilde og Lund fredag den 1. september på Roskilde Universitet med afslutning i Roskilde Domkirke. For Roskilde Universitet er professor (mso) Lisbet Christoffersen programansvarlig; tidl. domprovst Jens Arendt og sognepræst Rasmus H.C. Dreyer er stiftets og domkirkens medarrangører.

Hent program som PDF
 

Møderne på Roskilde Universitet fiinder sted i bygning. 25, 25.1-035. Universitetsvej 1. 4000 Roskilde

Program: Reformation i Roskilde & Lund
1. sep. 2017
09:00 - 09:15 Velkomst
Velkomst v. Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift samt Peter Kragelund, Institutleder, Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC.
09:15 - 10:40 Reformation - Struktur - Kirke - Stat
09.15 - 09.35: Reformationen i Roskilde og Lunds stifter 1517-1536 – om vest- og østdansk reformation, v. sognepræst, kirkehistoriker Rasmus Dreyer, UC Diakonissestiftelsen.
09.35 - 09.55: Reformationens kvinder v. Lektor emerita, lic.theol. i kirkehistorie Ninna Jørgensen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
09.55 - 10.15: Reformation, kirke og stat i Sverige og Danmark v. professor emeritus, jur.dr, dr.h.c.mult., Kjell A. Modéer, rättshistoria, Lunds Universitet
10.15 - 10.40: Debat
10:45 - 11:05 Kaffepause
11:05 - 12:50 Reformation - Historie - Teologi - Nation
11.05 – 11.25: ”Mellem Augustin og Luther falder den forgjorte tid”: Grundtvig, reformationen og skabelsen af ”den mørke middelalder.” v. professor (mso),
ph.d. Mia Münster-Swendsen, historie, Roskilde Universitet
11.25 – 11.45: ”Frihedsbrevet” af 1814 i Reformationsperspektiv v. lektor, ph.d. Jakob Feldt, historie, Roskilde Universitet
11.45 – 12.05: Nathan Söderblom og internationaliseringen af Svenska Kyrkan v. biskop em. Jonas Jonson, Strängnäs.
12.05 – 12.25: N.F.S. Grundtvig, den danske folkekirke og nationalstatens konsolidering v. lektor i praktisk teologi, ph.d. Anders Holm, Københavns
Universitet
12.25 – 12.50: Debat
12:50 - 13:30 Lunsj/frokost
13:35 - 14:45 Hvad blev der af den katolske tradition?
13.35 – 13.55: Den kristne kirkes middelalderreformationer og Luther, v. professor emeritus Brian Patrick McGuire, Kalundborg
13.55 – 14.15: Förlorarnas historia - om katolsk liv i Sverige fra Reformationstiden og fremefter v. professor, vicerektor for Newmaninstitutet, Magnus Nyman, Uppsala


14.15 – 14.45: Debat
14:45 - 15:15 Kaffepause
15:15 - 16:15 Reformation - Rationalitet - Religion


15.15 – 15.35: Sockenstrukturens betydelse för en kritisk reflexion om kristendom och fromhet v. professor, teol.dr. Anders Jarlert, Lunds Universitet


15.35 – 15.55: Kirkens reformation mellem common sense og videnskab v. professor, ph.d. Niels Henrik Gregersen, Københavns Universitet


15.55 – 16.15: Afsluttende debat
16:30 - 17:00 Bustransport til Roskilde Domkirke
17:00 - 18:00 Liturgisk aftensang i Roskilde domkirke
v. domkirkens præster og domkyrkokaplan Lena Sjöstrand, Lund.


18:00 - 22:00 Traktement i konventshuset, Roskilde Domkirke med bordtaler efter luthersk tradition  

Tilmelding senest d. 20 august. Pris 100 kr. Programmet kan hentes her.

Tilmelding til arrangementet findes her. 

Eller ved henvendelse til Roskilde Stifts Reformationsudvalg ved domprovst emeritus. Jens Arendt. jea@km.dk; jea@km.dk. Deltagergebyr 100 kr.