Seneste nyheder
Nyheder

Konference om Reformationen som Broen over Øresund 

Fredag den 1. september samledes knap et hundrede forskere, studerende, præster og lægfolk fra begge sider af det Øresund til en konference på Roskilde Universitetscenter (RUC), for at sætte fokus på reformationens betydning for den både fælles og forskellige historie i Danmark og Sverige.

Initiativet var taget af Roskilde stifts Reformationsudvalg og programmet tilrettelagt af et fælles arbejdsudvalg under Roskilde og Lunds stifter. Gennem en række korte minforelæsninger fik tilhørerne belyst den nyeste viden på spørgsmål som f.eks. om og hvordan reformationen har haft indflydelse den almindelige samfundsstruktur såvel som forholdet mellem kirke og stat, hvordan reformationen – eller måske snarere rettere reformationerne i flertal - har sat deres markante præg på både Den Svenske Kirke og Folkekirken såvel som den teologi, der ligger bag deres forskellige institutionelle udformning. Under konferencen blev der også spurgt, hvad der egentligt blev af den katolske tradition efter systemskiftet i begge lande. Endeligt rundedes der af med en drøftelse af, hvordan reformationen som helhed har sat sit præg på vores måde at tænke og argumenterer på.  


Dagen sluttede af med en fælles dansk-svensk aftensang i Roskilde Domkirke og spisning i Konventhuset, hvor Luthers berømte ”Bordtaler” dannede udgangspunkt for en humoristisk udveksling af synspunkter på broderfolkets særheder. 


En tær pakket dag med masser af indsigter og synspunkter på, hvordan den fælles reformation fra Wittenberg i Tyskland på en og samme tid har sat forskellige spor i de to lande, samtidig med at den giver en fælles horisont for vor selvforståelse og opfattelse af kirkernes aktuelle udfordringer som evangelisk-lutherske kirker i dag.  


v. Michael Rønne Rasmussen, medlem af reformationsudvalget i Roskilde.

”Konferencen om reformationen i Danmark og Sverige åbnes af Leder af Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC Peter Kragelund.

”Biskop Peter Fischer-Møller byder deltagerne velkommen til Roskilde stift”.

”Professor emeritus tidligere retshistoriker ved Universitetet i Lund belyser reformationens forskellige betydning for forholdet mellem kirke og stat i hhv. Sverige og Danmark”.

”Biskop emeritus Jonas Jonson, Strängnäs, taler om den afgørende rolle, som den svenske biskop Nathan Söderblom (1866-1931) kom til at spille for udviklingens af den Svenske Kirkes selvforståelse som del af den internationale økumeniske kirke”

”Alle parter må spidse ører, når der tales både svensk og dansk”.

”Efter belysningen af hvert af konferencens fire emneområder var der anledning til spørgsmål, debat og kommentarer, hvilket mange benyttede sig af”.

”Professor Niels Henrik Gregersen fra Københavns Universitet spørger, om ikke Luther og samtidens bibelhumanister faktisk havde meget mere til fælles end vi tror i dag?”

”Lektor i Praktisk Teologi Anders Holm fra Københavns Universitet bliver stillet til regnskab for sit oplæg om Grundtvig og dennes betydning for folkekirke og det Danmark, der udviklede sig efter Grundloven i 1849”. 

”Sognepræst Maria Harms fra Roskilde prædiker ved aftensangen i Domkirken”.

”Tidligere Domprovst i Roskilde Jens Arendt underholder ved aftensmaden med genfortælling af eventyret om Store Claus og Lille Claus, der som danskerne gerne praler af sine lånte heste og ikke har nogen samvittighedsproblemer ved at pløje med dem i gudstjenestetiden søndag formiddag”.

Fotograf:  Michael Rønne Rasmussen, Greve