Seneste nyheder
Nyheder

Kom til landemode

Sæt kryds i kalenderen 19. juni og vær med til en festlig formiddag.

De lyse afteners tid er over os. Og dermed nærmer vi os den årlige tradition i stiftet, der markerer et lille stykke dansk kirkehistorie: nemlig landemodet, som i år finder sted den 19. juni. 

Det foregår i år ved, at præster i ornat kl. 09.45 går i procession ind i domkirken, hvor der vil være gudstjeneste klokken 10.00. Her prædiker provst Jørn Noe fra Kalundborg Provsti.  

Efter gudstjenesten vil der være en let servering og forfriskning i Palæets gård. Her er alle velkomne til at deltage blot man på forhånd har tilmeldt sig af hensyn til traktementet. Du kan tilmelde dig ved at skrive til stiftskontoret på adressen kmros@km.dk eller ringe på tlf. 4638-1920. 

Sidste år deltog 72 præster fra Roskilde Stift i processionen. 

Parkering i Palæets gård er ikke muligt. Det kan ske på parkeringspladserne ved Maglekildevej og Roskilde Havn.

- rabi

Om landemode

Ordet ”landemode” har intet som helst med ordet "mode" at gøre. Det kommer derimod fra gamle danske ord for møde, ”mot”. 

Landemodet går i virkeligheden tilbage til tiden fra før Reformationen, hvor det var et særligt møde kun for adelen. Men i 1618 blev der på foranledning af Sjællands daværende biskop, H.P. Resen, indført to årlige møder for biskop og provster. Møderne blev kaldt for provstemoder, men senere blev også de kaldt for Landemode.

I 1809 blev det tilladt for biskoppen at invitere alle præster i stiftet med til landemodet.