Seneste nyheder
Nyheder

Kirkens Korshær søger indsamlere

Søndag den 27. november afholder Kirkens Korshær landsindsamling. Chefen for korshæren, Helle Christiansen, opfordrer her sognene til at være med.


Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Kirkens Korshær

Nok er der længe til, og så alligevel ikke. Søndag den 27. november, der også er første søndag i advent, afholder Kirkens Korshær for første gang en landsindsamling.

Korshærschef Helle Christiansen håber, at mange sogne, også i Roskilde Stift, vil være med, og derfor søger hun nu indsamlere.

»Flere og flere mennesker mister fodfæstet i Danmark. Vi oplever, at grænserne for det normale indsnævres, og at mennesker, der ikke passer ind i samfundets rammer, stigmatiseres. Kravene til os vokser, og samtidig bliver vi i stigende grad overladt til at klare os selv. For nogle mennesker kan kravene fra samfundets side synes svære, hvis ikke umulige, at opfylde,« siger Helle Christiansen.

Hun håber, at landsindsamlingen vil blive taget godt imod rundt om i sognene.

»Vi har brug for at hjælp til at hverve indsamlere og til at organisere indsamlingen lokalt,« siger Helle Christiansen.

Læs mere om Kirkens Korshær her

Biskoppen bakker op. Biskop Peter Fischer-Møller opfordrer sognene i Roskilde Stift til at deltage i landsindsamlingen.

»Kirkens Korshær arbejder med diakoni på folkekirkens grundlag og i samarbejde med lokale menigheder. Det er en fælles opgave at værne om dem, der falder udenfor. Når vi lægger kræfterne sammen, kan vi gøre mere. Derfor anbefaler jeg, at menighederne tager positivt imod opfordringen til at medvirke i Kirkens Korshærs landsindsamling,« siger Peter Fischer-Møller.

Kirkens Korshær blev grundlagt i 1912, og fra første dag har organisationen udgjort en væsentlig del af folkekirkens sociale arbejde. 

Læs mere om Kirkens Korshær her

»De indsamlede midler fra landsindsamlingen vil blive brugt til at styrke det sociale arbejde på lokale varmestuer og herberger i hele Danmark. Vi arbejder hele året rundt for at hjælpe med det mest basale som tag over hovedet, et varmt måltid mad og medmenneskelig omsorg. Med landsindsamlingen som afsæt ønsker vi også at øge opmærksomheden på menneskets værdighed. Forudsætningerne for at klare sig godt i livet er forskellige, men ethvert menneske har umistelig værdi,« siger Helle Christiansen.


For yderligere oplysninger
Kirkens Korshær
Tlf 3312
1600
E-mail landsindsamling@kirkenskorshaer.dk