Seneste nyheder
Nyheder
Screendump fra online nytårskur. Her ses Rasmus Nøjgaard og øverst en række deltagere på zoom

Indtryk fra nytårskuren: Mennesket har brug for at tale om synd

Til online nytårskur diskuterede stiftets præster det moderne menneskes forhold til synd. Læs sognepræst Sara Haugaard Horneman-Thielckes indtryk fra dagen  


Af sognepræst Sara Haugaard Horneman-Thielcke

Torsdag den 28. januar tjekkede 35 af Roskilde Stifts præster ind på Zoom, hvor årets nytårskur skulle afholdes virtuelt på grund af corona. Temaet for årets nytårskur var ”Om arvesynd – dåb og ritual".

Biskop Peter Fischer Møller bød velkommen til de fremmødte præster, og herefter blev der budt velkommen til dagens første foredragsholder sognepræst i Jellinge, Kristian Bøcker. Han udgav i 2018 bogen ”Synd for begyndere” på Bibelselskabets Forlag.
 

Livet er langtfra så enkelt, som psykologen prædiker

Kristian Bøcker beskrev blandt andet vigtigheden af, at begrebet synd altid balancerer mellem noget konkret, og samtidig ikke er alt for konkret. Synd er et ord som mange har slået sig på gennem tiden og for at gøre det nutidigt, skal der arbejdes med formuleringerne. For synd og syndernes forladelse er kernen i kristendommen. Synden forstået som at bryde fælleskabet med både Gud og mennesker, Synden lader sig overvinde af den retfærdighed, som Gud skænker, fordi vi mennesker ikke selv kan opnå retfærdighed. Så synd må der til, for at syndernes forladelse, og dermed tilgivelse, kan give mening. 
 

Svend Brinkmann bliver ofte fremhævet og citeret i folkekirken, men han mangler sans for det realistiske, hævede Kristian Bøcker.

Kristian Bøcker nævnte også psykologen Svend Brinkmann og hans bog ”Ståsteder”. Svend Brinkmann bliver ofte fremhævet og citeret i folkekirken, men han mangler sans for det realistiske, hævede Kristian Bøcker. Livet er nemlig langtfra så enkelt, som psykologen prædiker. Svend Brinkmann undviger begrebet synd og mangler sans for Kierkegaards fortvivlelse. Kristendommen ved noget om mennesker, fordi den har et realistisk syn på det, der til tider gør det svært at være menneske samt splittelsen mellem de gode intentioner og de faktiske handlinger.
 

Synd er begyndt at dukke op alle mulige steder

Afslutningsvis satte Kristian Bøcker synd ind i en moderne forståelse, hvor synd er begyndt at dukke op alle mulige andre steder end i forholdet til Gud. 

For eksempel opfattes sygdom for nogle mennesker som en straf, fordi de har syndet mod dem selv, men ikke i forhold til Gud eller relationelt i forhold til andre. Synden er altså vendt mod én selv, fordi man ikke har magtet sit eget liv, og sygdommen er derfor blevet konsekvensen af dette selvsvigt. Det lægger et yderligere pres på mennesker, forklarede Kristian Bøcker. 


Hvordan taler man med dåbsforældre om synd?

Efter en kort frokostpause gik sognepræst Rasmus Nøjgaard fra Sankt Jakobs Kirke i København på med sit foredrag ”Dåb, synd, ritual, genfødsel i dag”.

Rasmus Nøjgaard tog udgangspunkt i, hvordan vi skal formilde syndens betydning i en moderne tid, så det bliver forståeligt for dåbsforældrene. Det er ikke indlysende for forældre i dag, at deres lille barn er født med arvesynd. Fortællingen om, at mennesket fra fødslen er syndigt, og i dåben bliver et Guds barn, det har mange forældre i dag svært ved at forstå meningen i og derfor også at forlige sig med, fortalte Rasmus Nøjgaard.

Rasmus Nøjgaard fremhævede, at vi altid skal turde at forkynde syndernes forladelse og Guds forsoning i mødet med dåbsforældrene.

Men, som Rasmus Nøjgaard forklarede, så har det moderne menneske på den anden side intet problem med at acceptere, at der findes en Kain og en Abel, og at vi alle sammen kommer til at begå fejl, ligesom intet menneske er perfekt. Men selvom vi kender skyggesiderne ved at være menneske, så har vi alligevel en tendens til at opelske det fælles gode, når vi er sammen. Rasmus Nøjgaard fremhævede, at vi altid skal turde at forkynde syndernes forladelse og Guds forsoning i mødet med dåbsforældrene.
 

Dåbens liturgi bør åbne op for fantasien

Under sin fremlægning gennemgik Rasmus Nøjgaard dåbens liturgi, og drøftede også hvilke muligheder, der er i et eventuelt nyt dåbsritual. Det er ikke nødvendigvis en god idé at lave alt om, men liturgien skal være mere enkel og tidsnær for eksempel med nye bønner og billeder, der er bredere og større for fantasien. Liturgien skal være som en åndelig vejledning for mennesker.

Traditionen tro var der efter hver foredrag mulighed for at stille spørgsmål, og der blev rejst flere gode debatter, som var til glæde for deltagerne.