Seneste nyheder
Nyheder

Hvordan kan man arbejde med diakoni i landdistrikterne?

Det var det spørgsmål, som Landsforeningen for Menighedsråd og FUV-projektet Kirken På Landet stillede til deltagerne på et fyraftensmøde i Længen ved Glumsø Præstegård torsdag d. 16/11.

Meningen med mødet var både at skabe refleksion over og give lejlighed til gensidig inspiration til, hvordan man, i Danmarks landsogne i 2017 og fremadrettet, kan arbejde målrettet med diakoni.

Ifølge mødeleder og projektleder for Kirken På Lande Hasse Neldebjerg Jørgensen har diakoni ikke stået øverst på dagsordenen i landsognene, når man kigger sig tilbage. Men folk med f.eks. ensomhedsproblemer, sociale problemer, økonomiske problemer eller psykiske udfordringer findes lige så vel på landet som i byen. ”Kan man overføre erfaringerne fra arbejdet med diakoni i de større byer til landsognene”, spurgte han ud i forsamlingen, der bestod af menighedsrådsmedlemmer, præster og repræsentanter fra organisationer, der på den ene eller anden måde arbejder med diakoni i dagligdagen. Og holdningerne og tankerne var mange.

Kirken På Landet er et fireårigt FUV videns- og udviklingsprojekt 2016-2020, der arbejder med udfordringerne for kirkelivet i landdistrikter, herunder udvikling af samarbejdet mellem kirkelige og ikke-kirkelige aktører. Et af projektets fokusområder er diakoni, og dagens debat blev sat i gang af oplægsholdere, som, udover Hasse Neldebjerg Jørgensen, talte repræsentanter fra Kirkens Korshær, Røde Kors, Samvirkende Menighedsplejer, KFUM og menighedsrådsrepræsentanter.

Især 4 tilgange til emnet lå fyraftensmødets deltagere på sinde: 1) Den enkelte persons individuelle kristne næstekærlige ansvar for at tage sig af de mennesker, man møder i sin hverdag. Formanden for Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd Anni Olsen slog til lyd for vigtigheden af, at man som kirkens folk tager sig tid til at snakke med de mennesker, der har behov for det men også, at man benytter lejligheden til at udøve lidt ”discipleship” og ikke være bange for at tale om troen.

2) Behovet for at styrke folkekirkens samarbejde både internt og med eksterne interessenter. Hasse Neldebjerg Jørgensen gav eksempler på succesfulde samarbejder på tværs af sogne og eksempler på folkekirkens succesfulde deltagelse i projekter initieret af RealDania og Trygfonden. Mei Petersen fra Samvirkende Menighedsplejer pegede på vigtigheden af, som kirke, at arbejde sammen med kommune og diverse lokale organisationer. Som Hasse Neldebjerg Jørgensen sammenfattede det: ”Vi kan møde samarbejdspartnere, hvor vi mindst venter det”.

3) Vigtigheden af at have en bred palet af tilbud. Deltagerne var enige om, at behovet for diakoni er meget forskelligt fra sted til sted – og at det kan være vigtigt at tænke i at have en bred palet af tilbud. Else Marie Tramm og Anne Tofte Thomsen fra Røde Kors gav i den forbindelse inspirerende eksempler på, hvor mange forskellige store og små tiltag som bare den lokale Suså-afdeling havde gang i takket være lokale ildsjæle.

4) Udfordringen med både at få mænd engageret i Diakoni-arbejdet – men også udfordringen med at nå de mænd, der måske har behov for hjælp. Repræsentanter fra Sørbymagle-Kirkerup menighedsråd fortalte her om, hvordan man havde valgt at gå utraditionelle veje med deres ” Fredagsbøn & fredagsbajer”-arrangementer! Er man interesseret i at følge Kirken På Landets arbejde kan man læse mere om projektet på hjemmesiden kirkenpaalandet.fkuv.dk . Her kan man også tilmelde sig projektets elektroniske nyhedsbrev.