Seneste nyheder
Nyheder

Hvem skal vinde årets Palladiuspris i Roskilde Stift?

Hvem har gjort noget særligt for kirkelivet i stiftet det forgangne år? Indsend forslag senest den 22. februar.


Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Roskilde Stift

Hvem skal have Palladiusprisen 2017? Hvem har gjort en særlig indsats for kirkelivet i Roskilde Stift? Det kan være en person, et projekt, en gruppe mennesker eller et sogn. 

Forslag skal indsendes til stiftskontoret på e-mail kmros@km.dk senest tirsdag den 22. februar.

Læs mere her

Vinderne vil blive offentliggjort på Stiftsdagen lørdag den 25. marts. 

Historien om Palladiusprisen. I 2002 indstiftede den daværende Roskilde Stiftsfond på foranledning af biskop Jan Lindhardt en ny initiativpris på 10.000 kroner, der var bevilget af Roskilde Stiftsfond.

Med indstiftelsen af prisen ønskede man at sætte fokus på de mange initiativer og projekter, der er i gang rundt omkring i stiftet iværksat af præster, menighedsråd, kordegne og alle andre, der arbejder for kirken i Roskilde Stift – herunder naturligvis også frivillige.

Prisen kan vindes af enkeltpersoner og en gruppe af mennesker. En dommerkomité bestående af et menighedsrådsmedlem, en provst, biskoppen og mediekonsulenten udgjorde den oprindelige dommerkomite.

Den første Palladiuspris blev overrakt på Stiftsmødet den 17. november 2002.

Peder Palladius var Sjællands første lutherske biskop. I sin berømte visitatsbog fra 1540erne beretter han om sine rejser rundt i de sjællandske landsogne. På rejserne fortæller Palladius i et jævnt og folkeligt sprog folket om den nye evangelisk-lutherske tro, som ved reformationens indførelse var blevet den eneste tilladte. Palladius har lagt navn til Roskilde Stifts initiativpris.

I 2004 blev den kontante pengepræmie suppleret med en statuette lavet af keramikeren Bent Schmidt fra Haslev.

Læs mere her

Den økonomiske baggrund for at få skabt statuetterne var en donation på 18.000 kroner fra Annie og Otto Detlefs Fond. I sin begrundelse for at yde donationen var anført, at man ønskede at støtte stiftets påskønnelse af personer der udviste kreativitet og fornyelse i kirkeligt regi.

Oprindeligt blev der udformet ti Palladiusser, der med stiftsfondens velvilje siden er suppleret med ti ekstra.

Palladiusprisen er siden 2002 tildelt personer, hvis projekter har været til gavn i lokal sammenhæng eller for hele stiftet, eller som har gjort en særlig indsats i en eller anden kirkelig sammenhæng.

Siden 2004 er der hvert år blevet uddelt to priser én på 10.000 kroner og én på 5.000 kroner.

Ved etableringen af Stiftsrådet og ændringen af økonomiloven, der skabte hjemmel for at udskrive et bindende stiftsbidrag blev Roskilde Stiftsfond nedlagt. Stiftsrådet har imidlertid truffet beslutning om fortsat at afsætte penge af det bindende stiftsbidrag til uddeling af Palladiusprisen.

Læs mere her