Seneste nyheder
Nyheder

Hundige Kirke sætter fokus på FN's 17 verdensmål - gennem kunst

Kunstner Hans Tyrrestrup har i 17 malerier og 17 digte reflekteret over FN's verdensmål. Værkerne udstilles nu i Hundige Kirke


Af Sidsel Drengsgaard
Foto: Hanne Hummelshøj

Med håbet som fortegn ønsker Hundige Kirke med en kunstudstilling og en række arrangementer at sætte fokus på FN's 17 verdensmål. 

Kunstneren Hans Tyrrestrup har med inspiration i verdensmålene malet 17 malerier og skrevet 17 digte, der indtil 22. november udstilles i Hundige Kirke. 

I værkerne reflekterer han over, hvad de 17 verdensmål betyder for den enkelte i hverdagen og hvordan, vi i fællesskab kan være med til at sikre en bæredygtig udvikling.    

Foredragsrække med håb som fortegn
Under overskriften "Kunsten at male håb" har man inviteret en række foredragsholdere som supplement til udstillingen. 

Udover Hans Tyrrestrup, kan man møde Christian Balslev-Olesen, Christian Friis Bach samt Steen Hildebrandt. 

Om udstillingen og foredragsrækken skriver Hundige Kirke på deres hjemmeside:

"Vi håber på, at efterårets udstilling og foredrag vil få os til at se nye sammenhænge, men også give os nye muligheder for at handle. Hans Tyrrestrup har fokus på håbet i sine billeder. Det håber vi også vil skinne igennem i de arrangementer, der er i kirken. Vi kan gøre en forskel, når vi står sammen, og selv om der er mange problemer, så går udviklingen den rigtige vej."

Udstillingen er åben for enkeltpersoner i dagtimerne, såfremt der ikke er kirkelige handlinger. Grupper kan bestille tid ved henvendelse til kordegnen på hakr@km.dk. Læs mere på kirkens hjemmeside

 

Fra fernisering i Hundige Kirke i dag, hvor de fremmødte udover et glas bobler kunne nyde et oplæg fra kunstneren Hans Tyrrestrup, der åbnede udstillingen.  

Hans Tyrrestrup åbnede i dag udstillingen og fortalte om verdensmålenes vej ind i kunsten. De 17 mål er i hans hænder blevet til 17 malerier og lige så mange små kommenterende digte, der tænder håb for en lysere fremtid.

FN's 17 verdensmål

1: Afskaf alle former for fattigdom i hele verden. 
2: Stop sult og giv alle mulighed for nærende mad. Styrk bæredygtigt landbrug. 
3: Skab sikkerhed for sunde liv og styrk trivsel for alle i alle aldersgrupper. 
4: Giv alle mennesker inkluderende kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring. 
5: Opnå ligestilling og styrk alle kvinder og piger. 
6: Giv alle mennesker bæredygtig adgang til vand og sanitet. 
7: Giv alle mennesker bæredygtig adgang til pålidelig og moderne energi, der er til at betale. 
8: Promover vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, med anstændigt arbejde til alle. 
9: Byg robust infrastruktur, promover inkluderende og bæredygtig industrialisering og skab innovation. 
10: Reducer ulighed i og mellem lande. 
11: Gør byer og bebyggelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. 
12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. 
13: Gør straks det, der skal til for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. 
14: Beskyt oceaner, have og marine ressourcer og brug dem til bæredygtig udvikling. 
15: Beskyt, genopret og styrk bæredygtig brug af økosystemer på land. Forvalte skove bæredygtigt, bekæmp ørkendannelse og stands ødelæggelse af jorden og tab af biodiversitet. 
16: Styrk fredelige og inkluderende samfund for bæredygtig udvikling, giv adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer. 
17: Styrk midlerne til implementering og giv nyt liv til globale partnerskaber for bæredygtig udvikling.