Seneste nyheder
Nyheder

Ny hjælp til vikarpræsterne på vej

Fællesmøde førte til, at stiftet og fire vikarpræster nu udarbejder vejledningsmateriale.

Roskilde Stift vil nu i samarbejde med fire vikarpræster udarbejde et skriftligt vejledningsmateriale, som provst, præsten, præstekollegaer og menighedsråd skal bruge, hver gang en præst indtræder som vikar i et embede. 

Det blev resultatet af den fælles arbejdsdag for vikarpræsterne, som biskop Peter Fischer-Møller havde indkaldt til onsdag. Teologisk konsulent Anita Hansen Engdahl var mødeleder på dagen i landemodesalen i Roskilde (billedet).

Formålet med dagen var at få afdækket hvilke praktiske og arbejdsmiljømæssige udfordringer, man har som præstevikar og hvordan stift, provsti og menighedsråd kan spille sammen om at bedre forholdene.   

Kirkelivet i Roskilde stift er afhængigt af, at mere end 30 præster er villige til at stille deres kompetencer og arbejdskraft til rådighed for vikariater. 

Behovet for vikarpræster opstår typisk, når sognets faste præst går på pension, er på rejser, udsendes som værnspræst, bliver syg eller bevilges en form for orlov.  

I de tilfælde træder en vikarpræst til – ofte med kort varsel – og tager ansvar for at menigheden kan komme til gudstjeneste, få en smuk begravelse af deres kære døde; kan få et fantastisk kirkebryllup eller få deres unge undervist og konfirmeret. 

Vikarerne kører gerne lange strækninger fra deres egen bopæl til sognet. Uden introduktion springer de ind i kirker og hjem på steder, hvor de hverken kender ansatte, menighedsråd eller menighed og hvor de ofte ikke har hverken kontorudstyr eller samtalerum til rådighed fra tiltrædelsen.  

Nogle af vikarer er helt nye præster, som gerne vil gøre sig deres første præsteerfaringer i et vikariat; andre er emeriti-præster, der egentlig var gået på pension men nu alligevel tager ”en runde til”; langt de fleste præster har mellem 6-25 års præsteerfaring med sig. Alle yder de et fortræffeligt arbejde og er en skattet del af Roskilde stifts præstestand.  

- aen og rabi