Seneste nyheder
Nyheder

Hilsen fra biskoppen: Forslag til kort liturgi

De nye corona-restriktioner betyder, at gudstjenester højest må vare 30 minutter. Læs biskoppens hilsen og hans forslag til en kort liturgi her


Kære præster i Roskilde Stift

De nye corona-restriktioner betyder, at gudstjenester højest må vare 30 minutter. 

I bispekollegiet har vi taget initiativ til, at der etableres en hjemmeside med forslag til liturgier til korte gudstjenester. Hvis I har forslag, må I meget gerne sende dem til mig, så vil jeg formidle dem videre. 

Jeg har selv lavet et meget enkelt forslag, som måske kan være til inspiration for gudstjenesterne på søndag.

De bedste Helligtrekongers hilsner 
Peter Fischer-Møller 

 

Forslag til liturgi for en kort gudstjeneste (30 minutter): 


Klokkeringning 
Præludium 
Hilsen og kort fri introduktion til denne korte gudstjeneste 
Kollekt 
Bibellæsning (enten epistel eller GT) 
Trosbekendelse (gerne sagt i kor) 
Mellemspil (evt. over en salme, som menigheden samtidig kan læse) eller salmesang ved sanger eller lille kor 
Evangelielæsning 
Prædiken 
Doksologi 
Hilsen 
Endnu et mellemspil eller salmesang ved sanger eller lille kor 
Kirkebøn 
Fadervor (gerne bedt i kor) 
Velsignelse 
Postludium og eller salme sunget ved sanger eller lille kor.