Guide: Rundtur til udvalgt kirkekunst i stiftet
Store Heddinge Kirke

Foto: Claus Jensen

Store Heddinge Kirke: Guldaldermaleri

Af Birgitte Bech

Kridtstenskirken Skt. Katharinas Kirke er født med enestående arkitektur: Skibet er ottekantet, måske inspireret af pilgrimsrejser på Kong Valdemar Sejrs tid. Det rektangulære kor med triforieåbninger har givet mulighed for indkig udefra til munke- eller pilgrimsprocessioner. 

Over korets indre hvælver en kuppel sig – en sjældenhed i middelalderen. I dette rum ses nu Kunstakademiets professor Johan Ludvig Lunds maleri fra 1838, som ikke har baggrund i nogen specifik bibeltekst. Påskemorgens gyldne daggry danner baggrund for scenen med tre kvinder i inderlig tilbedelse for fødderne af den velsignende, opstandne Kristus. Menigheden inviteres hermed til at dele påsketroen med kvinderne.