Guide: Rundtur til udvalgt kirkekunst i stiftet
Kirke Sonnerup Kirke

Foto: Claus Jensen

Kirke Sonnerup Kirke: Relief i altertavle

Af Birgitte Bech

Maja Lisa Engelhardt voksede op ved Kalundborg og hentede livsmod i både vandreture og læsning. Engelhardts abstrakte ekspressionisme var længe uden personer, men efterhånden kom Kristusskikkelsen til, antydningsvis, som det fremgår af udsmykningerne i Holsted, Hylleholt og nu også Kirke Sonnerup Kirke. 

Kirke Sonnerup Kirkes renæssancealtertavle blev i 2019 beriget med Engelhardts abstrakte relief med gule og gyldne farver. Med både oprette og runde strukturer kan billedet tolkes som en åbenbaring af Kristus i mandorla (strålekrans). Kunstneren udtalte ved afsløringen: “Samlende funktion for øjet er den opstandne Kristus. Guldet spejler lyset udefra. Via lyset synliggøres Kristi tilstedeværelse.”