Guide: Rundtur til udvalgt kirkekunst i stiftet
Grevinge Kirke

Foto: Claus Jensen

Grevinge Kirke: Altervæg

Af Birgitte Bech

Niels Larsen Stevns kom fra små kår i Gevnø ved Store Heddinge, hvor han prøvede at skære i træ. På Vallekilde Højskole samlede han mod til at blive kunstner. Stevns bistod Joakim Skovgaard i udsmykningen af Viborg Domkirke og udviklede siden sit maleri, besjælet af tanken om Kristus som ’Verdens lys’. 

Præsten i Grevinge opfordrede Stevns til at bemale altervæggen, dog med den vanskelighed, at der allerede hang et billede. Stevns måtte i 1924 male udenom guldalderkunstneren Adam Müllers ’Emmausmåltidet’, som dog siden blev flyttet. På Stevns’ todelte altervægsfresko ses til venstre et dynamisk opstandelsesmotiv, til højre himmelfarten over en velsignet discipelskare på en paradisisk blomstereng.