Seneste nyheder
Nyheder

Efter besøget i Bossey: Er det økumenisk vinter eller forår?

Roskilde Stifts udvalg for Global Kristendom havde under opholdet fokus på international økumeni.

Af Rasmus Birkerod

International økumeni var på dagsordenen for Udvalget for Global Kristendom midt i april. Her besøgte udvalget Kirkernes Verdensråds slot Chateau de Bossey lidt nord for Geneve.

Fra Global Kristendom i Roskilde Stift deltog blandt andre sognepræsterne Lone Balle Olesen, Thomas Horneman-Thielcke og Sarah Ziethen. Sammen med repræsentanter fra Vineyard, Pinsekirken og Danske Kirkers Råds sekretariat mødtes de med ortodokse, katolikker og lutheranere fra det globale fællesskab af kirker i Geneve. 

Vejret skulle vise sig at få helt symbolsk betydning. Først forårets sol og varme og siden i vinterens kulde med masser af sne. Netop i disse år diskuteres det, hvorvidt vi oplever et økumenisk forår eller en økumenisk vinter.

Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd, skriver her om oplevelserne:

Den danske gruppe mødtes med generalsekretær Martin Junge fra Det Lutherske Verdensforbund, der i sin indledning – og som indledning til vores besøg i Geneve – gjorde det klart, at det at være luthersk er at være økumenisk. Det bragte mange spændende refleksioner med sig, for hvorledes ser vi med vores konfessionelle udgangspunkt forholdet til de andre kirker? Det blev også rammen for samtaler om mission med professor Benjamin Simon, der underviser i missiologi på Bossey, og med leder af Faith and Order Odair Podreso Mateus.

Undervejs opstod der mange spændende erkendelser og overraskende kilder til inspiration f.eks. i forbindelse med vores samtale med den ortodokse leder af Bossey Fr. Ioan Sauca om helligåndsteologi, hvor både de pinsekirkelige og folkekirkelige fandt stor inspiration. Dagene begyndte og sluttede i det fine kapel på Bossey, hvor deltagerne skiftedes til at stå for andagten og således også vise hinanden internt i den danske gruppe, hvor forskellige måder vi kan udtrykke os og alligevel samles i den fælles tro i Kristus.

Klosterfællesskabet Taizé

Det økumeniske klosterfællesskab Taizé i Frankrig ligger kun et par timer fra Bossey. Gruppen fik også lejlighed til at besøg dette fællesskab, der blev dannet et par år før Kirkernes Verdensråd. Trods den bidende kulde mærkede deltagerne den varme, der kendetegner Taizé i fællesskabet om bøn, bibelrefleksioner, samtaler og samvær.

Taizé og Kirkernes Verdensråd er begge vigtige globale fællesskaber, men repræsenterer henholdsvis ’økumeni fra neden’ og ’økumeni fra oven’. Taizé med tusindvis af unge mennesker, der kommer med deres rygsæk for at fejre det kristne fællesskab i et stort lejrfællesskab og Kirkernes Verdensråd som mødested for kirkeledere fra hele verden. Således fik den danske gruppe mulighed for at få indtryk af bredden i det internationale økumeniske arbejde.  

Masser af inspiration

Gruppens deltagere tog sig masser af gode oplevelser og inspirerende samtaler med hjem i bagagen til deres lokale kirkeliv hjemme i Danmark. De fik indtryk af den økumeniske vinter gennem de mange udfordringer, der er i samarbejdet mellem kirkerne globalt, men også af det økumeniske forår, hvor nye fællesskaber gror frem og inspirationen ofte går overraskende veje mellem traditioner, der ellers har ligget langt fra hinanden.