Seneste nyheder
Nyheder

Forstå det nye liturgiudvalgs arbejde

Læs her den pixi-udgave, der beskriver tre modeller for fremtidens gudstjenesteordning.

Arbejdet med at sammensætte det kommende liturgiudvalg er i fuld gang. Tidligere på året udkom en arbejdsgruppe blandt biskopperne en 105 sider lang rapport med titlen ”Folkekirkens liturgi – mellem frihed og fasthed”.

Den skulle lægge et fagligt fundament for en folkelig og kirkelig debat om fremtidens gudstjenesteliv.

Rapporten udkom også i en pixi-udgave, som kan læses her.

Rapporten ridser tre forskellige modeller op for en fremtidig gudstjenesteordning:

1. Den konservative. Den nuværende højmesseordning fra 1992 bevares. Ordningen har et fast forløb og en fast ordlyd.

2. Den frie. Strukturen er det faste og genkendelige. Det vil her ikke være ordlyden, der afgør, om en gudstjeneste holder sig inden for rammerne, men derimod at søndagens gudstjeneste følger en bestemt struktur. Hvad der skal bedes, siges, synges og gøres, bestemmer menighed og præst.

3. Mellemvejen. Strukturen i gudstjenesten og ordlyden i de mest centrale led i gudstjenesten autoriseres. Hvordan det øvrige, ikke-autoriserede i de enkelte led tilrettelægges, eller hvorvidt det udelades, er frit.

Stiftsrådet i Roskilde Stift vedtog den 12. juni at nedsætte et nyt liturgiudvalg. Det forventes, at der bliver sat navne på deltagerne i det nye udvalg på stiftsrådets møde den 31. oktober.   

TEKST: Rasmus Birkerod