Seneste nyheder
Nyheder

Fond bliver opløst: Nu kan præster søge rejselegater

Roskilde Stiftsfond lukker ned. Nu skal pengene i fondet deles ud over de næste 5-10 år. 

Nu får præsterne i Roskilde Stift en ekstraordinær mulighed for at søge rejselegater de kommende år. For Roskilde Stiftsfond, der blev grundlagt for 74 år siden af biskop Axel Rosendal, bliver opløst, og nu skal de sidste kroner i pengekassen deles ud.

Læs kort historie om fonden – og læs ansøgningsvejledningen her

Roskilde Stiftskontor anmodede allerede i januar 2018 Civilstyrelsen om at få fonden opløst og skrev i brevet blandt andet følgende: 

”Bestyrelsen søger om tilladelse til at uddele fondens midler over en periode på 5-10 år i overensstemmelse med fondens formål, herunder særligt til rejseaktivitet til brug for dygtiggørelse af legatmodtagerne, f.eks. i forbindelse med afholdelse af bevilgede studieorlovs”. 

Hent ansøgningsskema her.

En af de præster, der tidligere har haft glæde af Roskilde Stiftsfond er sognepræst Sten Hartung fra Lumsås i Odsherred. Han fik et tilskud på 10.000 kr. til at research på sin bog ”Den ortodokse Arv” om den russisk-ortodokse kirke, som er udkommet her i 2019. 

Roskilde Stiftsfond blev oprettet 28. januar 1945. Formålet var at støtte kirkelige opgaver i Roskilde Stift og derigennem hjælpe præsterne til ”dygtiggørelse”. 

Bestyrelsen består af tre medlemmer, nemlig biskop Peter Fischer-Møller, Niels Arnberg og Steen Dilling (billedet).

- rabi