Seneste nyheder
Nyheder

Efter Arctic Circle: Kirken fortsætter klimaindsatsen i tre spor

Peter Fischer-Møller fortæller her om sine indtryk fra Arctic Circle.

Af biskop Peter Fischer-Møller

Arctic Circle er et initiativ, som den tidligere islandske præsident Olavur Grimson tog initiativ til i 2015, og som han 76 år gammel stadig står I spidsen for.

Formålet er at rette opmærksomhed mod udviklingen og udfordringerne i den arktiske region. Naturligt nok er det landene her, som er mest engagerede: Island, Canada, Norge, Finland, Sverige, Grønland, Færøerne (og Danmark), USA og Rusland. Men da forholdene i Arktis - både hvad angår økonomi, natur og klima - påvirker resten af verden, er der også folk fra mange andre lande med.

Hvert år mødes mere end 2000 mennesker således fra alle mulige sektorer og alle egne af kloden i Reykjavik. Der er politikere, universitetsprofessorer, erhvervsfolk, NGO´er, iværksættere, embedsmænd og altså også kirkefolk og repræsentanter for trosbasserede organisationer. Ud over dette årlige Assembley er der hvert år to lidt mindre Arctic Circle Forum, som holdes rundt om i verden. De næste møder bliver i Tokyo og Berlin.

Jeg var inviteret af mine islandske bispekolleger.

Læs kirkefolkets fælles udtalelse fra Skalholt her.

Prinsesse og brandtale

Som ved andre store internationale konferencer er der en række taler og debatter på hovedscenen – med mulighed for at hovedparten af de 2000 tilmeldte kan være med. Her kunne vi bl.a. høre den svenske kronprinsesse Victoria være med til åbningen af konferencen. Vi fik en engageret samtale med den grønlandske selvstyreformand Kim Kielsen - og en noget foruroligende præsentation helt blottet for klimaovervejelser af USA's energiminister Rick Perry. Til gengæld en imponerende brandtale af USA's tidligere udenrigsminister John Kerry. Rigtig meget andet foregår ved ”break-out-sessions” som arrangeres af de medvirkende organisationer og institutioner.

Jeg var inviteret sammen med en canadisk-indiansk biskop, en amerikansk kirkeleder og en kirkelig aktivist fra Ghana til at fortælle om kirkernes og de trosbaserede organisationers arbejde med klimakrisen, miljøproblemerne og bestræbelserne på at finde sammen om en mere bæredygtig udvikling, som FNs 17 mål for en bæredygtig udvikling (SDG) kan inspirere os til.

Tre spor

Ved slutningen af mødet besluttede vi, som havde været samlet til mødet i Skalholt (billedet) at arbejde videre ad tre spor. 

  • Et spor handler om FNs udviklingskontor og dets samarbejde med trosbaserede organisationer. Her vil man undersøge mulighederne for at få etableret en international fond, som kan støtte kirkeligt arbejde med klima og miljø.
  • Et andet spor går i retning af at styrke kirkers og trosbaserede organisationers indflydelse på arbejdet i Arctic Circle bl.a. ved at få repræsentanter fra Den Russisk Ortodokse Kirke og muslimske repræsentanter fra de arabiske lande med.
  • Den sidste gruppe, som jeg er med i, arbejder på at udnytte den store enighed, der for tiden er i de nordiske lande omkring en stærk klimaindsats og viljen til at inddrage civilsamfundet i de nødvendige omstillinger. Her kan vi som folkekirker med rigtig mange medlemmer sammen med vores økumeniske og tværreligiøse samarbejdspartnere være vigtige medspillere.

Peter Fischer-Møller