Seneste nyheder
Nyheder

Det betyder de nye corona-tiltag for folkekirken

Indendørs aktiviteter berøres ikke af de nye retningslinjer, men antallet af deltagere ved udendørs begravelser sættes ned til 50. Biskoppen opfordrer til at bruge tilsynet ved tvivlsspørgsmål 


Af Sidsel Drengsgaard

I dag, mandag den 26. oktober, træder der nye corona-tiltag i kraft i hele samfundet – også i folkekirken. Det sker grundet et øget antal smittede med covid-19.

I den forbindelse er det vigtigt at vide:

  • De nuværende regler og retningslinjer for folkekirken er uændret i de lokaler, som kirken råder over. Det er de, fordi folkekirken er omfattet af såkaldte sektorpartnerskabsretningslinjer. Gudstjenester, kirkelige handlinger eller lignende kan derfor i langt de fleste tilfælde afvikles som hidtil, men naturligvis med overholdelse af de gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning
     
  • Forsamlingsgrænsen for udendørs begravelser sænkes fra 200 til 50 personer
     
  • Det nye forsamlingsforbud lyder på max 10 personer. Det gør sig også gældende for kirkens udendørs aktiviteter. Dog må man stadig samles op til 500 personer udendørs, hvis alle deltagerne sidder ned med ansigtet i samme retning og gældende areal- og afstandskrav overholdes
     

Opdaterede sektorretningslinjer på vej
Kirkeministeriet har meldt ud, at de snarest vil opdatere sektorretningslinjerne for en ansvarlig håndtering af Covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Derfor er det vigtig, at holde sig orienteret om situationen.

"Der kan komme nye restriktioner, hvis smittetallene fortsætter med at stige. Vi håber det ikke. Men vi vil løbende holde øje med det og holde jer orienteret," siger biskop Peter Fischer-Møller. 

Kontakt provst eller biskop ved tvivl
Han opfordrer til, at præster, ved tvivlsspørgsmål, kontakter deres tilsyn. 

"Jeg vil understrege: Hvis I er i tvivl om noget, må I meget gerne ringe eller maile til jeres provst eller til mig. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt,” siger Peter Fischer-Møller.

Det er vigtigt, lyder det fra biskoppen, at vi som folkekirke tager medansvar for situationen.

"Det er rigtig besværligt for rigtig mange. Men det er afgørende vigtigt, at vi alle sammen tager et medansvar for at begrænse smitterisikoen. Særligt af hensyn til vores samfunds mest udsatte. Samtidig vil jeg sige tak for jeres indsats med at få det kirkelige liv til at fungere og udfolde sig under svære vilkår," siger Peter Fischer-Møller.
 

Læs Kirkeministeriets pressemeddelelse.

Tilmeld dig nyheder fra Kirkeministeriet.