Seneste nyheder
Rapporter

Den Folkekirkelige Udviklingsfond har fokus på klimaet i 2021

Den Folkekirkelige Udviklingsfond har i år fokus på projekter som sigter på at gøre folkekirken mere grøn, klimavenlig og bæredygtig.

Siden 2007 har den Folkekirkelige Udviklingsfond ydet økonomisk støtte til initiativer, der fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke. I alt har 205 projekter over årene fået tilsagn om støtte fra udviklingsfonden.

I de fleste år har der været udmeldt en række områder, der har fået særligt fokus ved uddelingen af årets pulje. På samme måde er det for 2021 besluttet, at det overordnede fokusområde er klimaet og Kirken, med særligt fokus på projekter som sigter på at gøre folkekirken mere grøn, klimavenlig og bæredygtig.

I december 2019 præsenterede et bredt flertal i Folketinget en aftale om en klimalov, som bl.a. skulle sikre, at Danmark reducerer sin udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Folkekirken har ikke et fast defineret reduktionsmål, men Den folkekirkelige Udviklingsfond vil med indsatsområdet for 2021 gerne bidrage til den grønne omstilling, som Folketinget lægger op til. Folkekirken er en del af samfundet og vil derfor gerne bidrage til at løse samfundsmæssige problemer.

Folkekirken kan med sin daglige drift, mange bygninger og mange udendørs arealer på forskellige måder bidrage til den grønne omstilling. Derudover har folkekirken en stor berøringsflade med engagerede mennesker i hele landet.

Den folkekirkelige Udviklingsfond vil med indsatsområdet Klimaet og kirken gerne bidrage til at fremme grøn omstilling og klimavenlige løsninger med respekt for den historiske arv, som folkekirken har ansvaret for.

Den folkekirkelige Udviklingsfond vil i 2021 særligt støtte projekter, som har til formål at bidrage og inspirere til grøn omstilling i relation til folkekirkens bygninger, kirkegårde, jorder og daglige virke.

Udviklingsfonden yder ikke støtte til enkelte personers studie- og uddannelsesprojekter eller kommercielle projekter, dvs. projekter som sigter på at skabe produkter til videresalg og profit. Støtte ydes som startkapital. Der kan ikke ydes støtte til rene driftsudgifter.

Ved bedømmelsen af ansøgningerne lægges der vægt på følgende:

  • At projektet tilgodeser årets særlige indsatsområde.
  • At projektet er nyskabende eller opskalerer tidligere gode erfaringer og sandsynliggør en klar nyttevirkning for folkekirken.
  • At projektet har bred geografisk dækning, f.eks. indebærer et samarbejde mellem flere stifter.
  • At projektet gennem sit eksempel og formidlingen heraf kan omsættes til andre dele af folkekirken samt danne inspiration for nye tiltag, f.eks. gennem dokumentation eller publikation af projektet i rapporter eller på internettet.
  • At frivilligt arbejde indgår som en del af projektet.

Der kan gives støtte til udvikling af nye initiativer. Der kan også gives støtte til videreudvikling af initiativer, der er udviklet lokalt, men som kan bruges til inspiration for andre dele af folkekirken.

Ansøgningsfristen for projekter, der ønsker at opnå støtte i 2021, er 1. november 2020