Seneste nyheder
Rapporter

LITURGIDEBAT: Skal vi have en ekstra tekstrække?

Debatten om en ny gudstjenestereform er i gang. Se biskoppernes debatoplæg her. 

- Præstens prædiken er blevet mindre bibelsk.

Sådan skriver Kristeligt Dagblad i en overskrift mandag. Artiklen refererer til én af de rapporter, som biskoppernes fagudvalg nu har udgivet i fire såkaldte pixibog-udgaver. 

Tredje tekstrække?

Men skal der ske ændringer i gudstjenesten? Skal man for eksempel indføre en tredje tekstrække? 

Rapporten lægger op til at drøfte muligheden for at gå fra to til tekstrækker og skitserer følgende argumenter for og i mod: 

FOR: For en udvidelse taler, at en mangfoldighed af tekster giver en større bredde og dermed en mere nuanceret menneske- og gudsforståelse. 

IMOD: Imod taler forsvaret for en fast kanon af tekster, som binder kirke og kultur sammen, fordi man kan opnå en fortrolighed med vigtige dannelsesbærende tekster som f.eks. Den barmhjertige samaritaner og Den fortabte søn. 

Pixibøger:

Rapporterne er nu udgivet i fire små pixibog-formater, som skal danne grundlag for en bred folkelig debat det kommende år. Du kan læse dem her.

LITURGIDEBATTEN - læs debatoplæggene her:
 

Mindre bibelsk?

Og hvad var det så egentlig, at Kristeligt Dagblads overskrift refererede til? Jo, helt præcist rapporten Gudstjenestelivet i den danske folkekirke, s.30. Her fremgår det, at...   

... tidligere tiders kateketiske prædikener og prædikener, som brugte en stor del af tiden til at bearbejde det bibelske stof, er blevet sjældnere. Af andre og mere sjældne prædikentemaer kan man nævne det evige liv og dommen..

- rabi