Seneste nyheder
Nyheder

Biskoppens månedsbrev

Peter Fischer-Møller ser tilbage på måneden, der gik i stiftet - og den måned, der kommer.

Af Peter Fischer-Møller

Den mest markante begivenhed på stiftsplan i februar var uden tvivl vores store konfirmandarrangement. I dagene 5/2-7/2 havde vi i Roskilde Domkirke besøg af 3500 konfirmander foruden præster og andre voksne ledsagere.

Vi har efterhånden mange års erfaring med det årlige konfirmandarrangement, så vi var rigtig glade, men ikke så overraskede over, at det igen i år gik SUPER godt takket være en professionel og engageret indsats fra stiftskontor, domkirkens ansatte, folkene fra Rollespilsakademiet og en masse frivillige. 

I år havde vi imidlertid også besøg af præster og religionspædagoger fra Norge, som ville undersøge, om projektet kunne overføres til Nidaros Katedralen i Trondheim. De var både overraskede og begejstrede, og vi glæder os til at se hvad de får ud af besøget.

Et par fokuspunkter i marts

Torsdag d. 7. marts mødes 20 danske og svenske præster til teologisk salon i bispeboligen i Roskilde. Det er en videreførelse af det fine gamle dansk-skånsk præstekonvent i en ny form. 

Det er for os i Danmark meget inspirerende at møde kolleger fra Sverige, da vi både kirkeligt og samfundsmæssigt har meget til fælles og samtidig er vores kirkelige struktur og tradition så forskellig, at vi har meget at lære af hinanden. Emnet d. 7/3 er ”offentlighedsteologi” d.v.s. teologiens og troens rolle i den offentlige debat.

Og så glæder jeg mig meget til Stiftsdagen den 30. marts. Temaet i år er "Når vi rammer tonen", og det bliver foruden at opleve en række særdeles spændende oplægsholdere også en god lejlighed til at møde hinanden i stiftet.

Husk, at tilmeldingsfristen for at være med er på fredag den 8. marts.