Seneste nyheder
Nyheder

Biskoppens månedsbrev

Peter Fischer-Møller ser tilbage på den seneste måned og frem mod den næste.

Oktober er forbi for denne gang. Æblerne er ved at være faldet færdig - og vi må håbe at vi har lært af dem, "at slippe alt vort eget" (DDS 731).

Næsten halvdelen af oktober tilbragte jeg i år i Nordatlanten, først en god uge på Island og siden knap en uge på Færøerne.

Island

Jeg var inviteret til Island af de lokale biskopper for at deltage i det store årlige møde i det imponerende Harpa kongrescenter i Reykjavik om problemer, udfordringer og muligheder i det arktiske område. Det er den tidligere islandske præsident Olavur Grimmson, som i 2015 tog initiativet til det første møde, og ud over de årlige møder på Island, hvor der deltager 2000 forskere, politikere, erhvervsfolk og folk fra civilsamfundet (herunder altså også kirkefolk), er der yderligere relaterede møder - kaldet Arctic Forum - rundt om i verden. De næste er i Sydkorea og Berlin.

Jeg var inviteret for at fortælle om vores økumenisk kirkelige arbejde med Grøn Kirke i Danmark. Det gjorde jeg først ved en "pre assembley" på Skalholt, det gamle bispesæde i den sydlige, frugtbare  og meget smukke del af Island - med besøg ved Gullfos, Geyser og Tingvallir, hvor vi - ud over at holde konference med ca 30 deltager primært fra Amerika, FN og Island - også fik tid til at plante en lille birkelund. 

Læs biskoppens indtryk fra Arctic Circle her.

Derefter gik turen til Reykjavik, hvor jeg holdt oplæg både på den store konference og for lokale kirkefolk i den imponerende Halgrimskirke, og hvor jeg også blev inviteret til at prædike i Neskirke.

Bente var med (på egen regning) og vi nød den islandske gæstfrihed og den fantastiske natur.

Færøerne

Efter en lille uges tid på kontoret rejste vi igen nordpå, idet de danske biskopper af biskop Jógvan Friederiksson var inviteret til at holde efterårets bispemøde på Færøerne. 

Se referatet fra bispemødet her. 

Også her var der mulighed for at prædike ved en gudstjeneste - denne gang i den flotte nye Hoyvikar kirke i udkanten af Thorshavn.  Vi blev inviteret til andagt, fortælling og spisning og kædedans hos kongsbonden i Kyrkebø, og der var arrangeret en tur til øernes næststørste by Klaksvik (hvor de i Christianskirken har en hel præstejolle hængende i loftet som kirkeskib). 

Det meste af tiden gik imidlertid med møder med bispekolleger og stiftskontorchefer. På programmet stod den store stiftsanalyse, som blev færdiggjort i foråret, og som vi nu håber at få midler fra omprioriteringspuljen i fællesfonden til at føre ud i livet. 

Vi drøftede liturgiarbejdet og de i alt fire hæfter der nu er sendt ud til menighedsrådene, de seneste om gudstjeneste, dåb og nadver. Og så blev der også tid til at fortælle om Himmelske Dage på Heden i Herning her i forsommeren og forberedelserne til Himmelske Dage i Roskilde i 2022.

Denne måned

November, november, november skriver Henrik Nordbrandt i sit digt om de danske årstide, så man næsten kan høre regndråberne slå på ruden og føle vintermørket banke på.

Og hvad har november så at byde på? Jeg glæder mig til nogle spændende konferencer. Først får vi på Sjællands Kirkemusikskole besøg af bestyrelserne for de kirkemusikskolerne i Løgumkloster og Vestervig til fælles drøftelser om kirkemusikkens rolle i den igangværende liturgidebat og samspillet mellem musikken i og udenfor kirken. 

Så er der inviteret til den 3. dannelseskonference, hvor lærere, forældre og kirkefolk mødes for at drøfte vores fælles ansvar for en undervisning, der kan hjælpe vores børn og unge til at blive mere end at kunne løbe hurtigt i konkurrencesamfundets hamsterhjul, en undervisning der giver dem livsoplysning og klæder dem på til at være ansvarlige medborgere i et demokratisk samfund.

Og i slutningen af måneden er der konference om hvordan det går med den nye uddannelse som for 2 år siden blev introduceret for at få nye præster godt i gang med deres kald. Vi følger det tæt og glæder os over gode tilbagemeldinger, og vi skal nu dele vores erfaringer med hinanden og f hjælp til at gøre det endnu bedre.

Visitats

To søndage i november er der visitats først i Odsherred og bagefter i Solrød. Vi har inviteret flere menighedsråd, de lokale borgmestre og kommunale embedsmænd, erhvervsfolk og foreningsrepræsentanter for sammen at drøfte folkekirkens betydning og samspil med lokalsamfund og institutioner.

Se indbydelse til visitats i Odsherred her.

Ordination

Der er også bispeeksamen og ordination i november. To nyuddannede teologer er valgt som præster i Nykøbing Sjælland og Boeslunde, og dem skal vi tage godt imod.

Og så er jeg inviteret til Nordjylland for at fortælle om hvad kirke og klima og FNs mål for en bæredygtig udvikling har med hinanden at gøre.
Jeg tror slet ikke jeg når at opdage et det muligvis er mørkt og regnfuldt i november :-)