roskildestift.dk
Palladius

Hvem skal
vinde Palladius-prisen 
2020?
 

Hvem skal modtage Palladiusprisen i 2020

Det er tid til at indstille enten en person eller et projekt fra Roskilde Stift til Palladiusprisen.

Deadline for forslag 1. marts 2020

Forslag sendes til kmros@km.dk
 

Hvem skal modtage de to priser i år? Alle, som er interesserede i kirkens arbejde, opfordres hermed til at sende forslag ind til stiftet, senest den 1. marts 2020.

På Stiftsdagen, der i år finder sted lørdag den 28. marts 2020, offentliggøres det, hvem der bliver modtagere af de to priser: den lille og den store Palladiuspris på henholdsvis 5.000 kr. og 10.000 kr. Prisvinderne får desuden en Palladiusstatuette.

Både menighedsråd og enhver kirkeligt interesseret er velkomne til at komme med indstillinger til Palladiuskomiteen, som udpeger prismodtagerne.Man kan foreslå projekter, der har været til gavn i lokal sammenhæng, i provstiet eller i hele stiftet, eller man kan foreslå personer eller grupper, som har gjort en særlig indsats i kirkelig sammenhæng. 

Når I sender jeres forslag ind, så fortæl lidt om, hvorfor I indstiller personen, gruppen eller projektet til at modtage priserne.

Tænk over, hvem der har gjort en særlig indsats for kirkelivet i Roskilde Stift, og send din nominering sammen med en begrundelse til kmros@km.dk senest den 1. marts 2020

Historien bag Palladiusprisen

Peder Palladius var Sjællands første lutherske biskop. I sin berømte visitatsbog fra 1540 ́erne beretter han om sine rejser rundt i de sjællandske landsogne. Palladius fortæller i et jævnt og folkeligt sprog om den nye evangelisk-lutherske tro, som ved reformationens indførelse var blevet den eneste tilladte. 

Det er biskop Palladius, som har lagt navn til Roskilde Stifts initiativpris. I 2002 indstiftede den daværende Roskilde Stiftsfond på foranledning af biskop Jan Lindhardt en ny initiativpris på 10.000 kr., som blev bevilget af Roskilde Stiftsfond. 

Hermed ønskede man at sætte fokus på de mange initiativer og projekter, der er i gang rundt omkring i stiftet, iværksat af præster, enkeltpersoner eller en gruppe af mennesker. 

I 2004 blev den kontante pengepræmie suppleret med en statuette lavet af keramikeren Bent Schmidt fra Haslev. Den økonomiske baggrund for at få skabt statuetterne var en donation på 18.000 kr. fra Annie og Otto Detlefs Fond. I begrundelsen for at yde donationen, anførte fonden, at man ønskede at støtte stiftets påskønnelse af personer, der udviste kreativitet og fornyelse i kirkeligt regi. 

Ved etableringen af stiftsrådet og ændringen af økonomiloven, der skabte hjemmel for at udskrive et bindende stiftsbidrag, blev Roskilde Stiftsfond nedlagt. Stiftsrådet har imidlertid truffet beslutning om fortsat at afsætte penge af det bindende stiftsbidrag til uddeling af Palladiusprisen.

De vandt i 2019
 

Magasinet AMEN, der omdeles til alle husstande i Roskilde Domprovsti. Formålet med magasinet er at skabe eftertanke og måske sætte gang i en snak om tro og liv i Roskilde-området. AMEN sigter højt. De emner, der bliver taget op i AMEN, er så væsentlige og tunge, at de også bliver behandlet i store medier som DR og landsdækkende aviser.

Menighedsrådsformand Leif Nolling i Gørslev-Vollerslev Menighedsråd. Leif Nollinger folkekirkens mand. I sit virke gennem nu 38 år, heraf 36 år som menighedsrådsformand, har han utrætteligt arbejdet i og for folkekirken på flere niveauer. Han er en af de mange, som uden at gøre væsen af sig har taget et langt sejt træk for folkekirken.

Lena Uldall Otto, Vigersted, som gennem en årrække på frivillig basis har opbygget et fint diakonalt fællesskab i sognet, dels gennem Nørkleklubben, der mødes hver onsdag formiddag i præstegården, dels gennem sangcafe i samarbejde med organist Mia Engsager. Både Nørkleklubben og sangcafe trækker mange mennesker til fra sognene og omegn til godt samvær med tilpas indhold, der gør det let at deltage.