OPTAKT: Ugens prædiken
Rapporter

3. søndag efter helligtrekonger

Af Therese Nielsen, Vordingborg

Hvad er tekstens mest centrale sætning?

”Da Jesus var kommet ned fra bjerget …”.

Hvorfor er den det?

Oppe på bjerget har Jesus holdt sin store bjergprædiken. Det er de store teologiske tanker om, hvordan lovens bud skal forstås. Hvad der kan ske, hvis vi gengælder ondt med godt, elsker vores fjender, hjælper dem, der lider nød. Og da han så kommer ned fra bjerget, bliver ordene til handling. 

To mennesker, som bestemt ikke hører til folkeskarerne, en spedalsk og en romersk officer, henvender sig til Jesus og beder ham om hjælp. Disse to mennesker bliver i evangeliet skudt frem foran hele den store forsamling. Og de to udenforstående – den spedalske og den romerske oberst – bliver begge bønhørt. 

Det åbenbares mere og mere, hvem Jesus er. Hvad det er for et nyt syn på livet, på verden, på os selv og på Gud, Jesus kommer til verden og til os med.

Hvordan vil du på den baggrund gribe prædikenen an?

Da Jesus var kommet ned på jorden igen, skal de store ord fra bjergprædikenen prøves af på virkeligheden. Vi ved allesammen, hvor forfærdeligt det kan gå, når vi ser hinanden som mennesker uden ansigter. Hvor meget det kan ændre, hvis vi begynder at se mennesket bagved facaden.

Og det jo netop det, Jesus kan. Det helt særlige. Det helt guddommelige. Han ser ikke bare mennesker, der befinder sig på kanten af samfundet. Han ser ikke bare en sindslidende eller en stof- eller alkoholmisbruger. Han ser ikke bare en hjemløs, der har haft så meget rod i sit liv, at han igennem flere måneder ikke har betalt sin husleje og derfor nu er sat ud af lejligheden. Han ser ikke bare en tidligere indsat, der kæmper for at blive en del af samfundet. Han kan se mennesket. Han kan se et Guds barn. Et medmenneske. Måske er det netop det, helligtrekongertiden handler om, at vi skal få et nyt syn – et syn der ikke er begrænset af alle vores fordomme og normer. Den fremmede er ikke bare en fremmed, han er også din bror og søster.

I bjergprædikenen lyder en gevaldig opsang til os allesammen. Tingene vendes på hovedet, og Jesus gør det tydeligt, at vi ikke kun skal se på egne ønsker og behov. Budskabet er et opgør med enhver form for selvfedme. Han taler om retfærdighed og barmhjertighed og giver os mennesker nogle klare retningslinjer for, hvordan vi skal handle.

Og Jesus er parat til at tage sig selv på ordet. Parat til at betale kærlighedens pris. Ordet bliver bogstavelig talt kød i mødet med den spedalske og den romerske officers tjener. Guds kærlighed får krop, når Jesus ser på det enkelte menneske som et menneske, der er værd at hjælpe og elske.

 

Teksten:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: 

»Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.« 

Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: 

»Jeg vil, bliv ren!« 

Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham: 

»Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem.«  

Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: 

»Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt.« 

Han sagde til ham: 

»Jeg vil komme og helbrede ham.« 

Men officeren sagde: 

»Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går han, og til en anden: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gør det og det! så gør han det.« 

Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: 

»Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.«  

Men til officeren sagde Jesus: 

»Gå, det skal ske dig, som du troede!« 

Og hans tjener blev helbredt i samme time. 

Matthæusevangeliet 8,1-13