OPTAKT: Ugens prædiken
Nyheder

13. søndag efter Trinitatis

Af Poul Joachim Stender, Kirke Saaby og Kisserup sogne

Vigtigste sætning i teksten på søndag:

”Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl”. 

Tanker og refleksion om prædikenen:

”Han skal blive større. Jeg skal blive mindre”. Ordene er et skriftsted fra Johannesevangeliet kap. 3 vers 30. Hvis man fjernede den første del af sætningen, ville man have et godt slogan for slankekure: ”Jeg skal blive mindre”. Sådan et slogan ville blive populært. Vi er nemlig meget fokuseret på at komme af med deller, dansehåndtag, dobbelthager. Men det er ikke fedme, der er vort egentlige problem.  Vort problem er, at vort ego er overvægtigt. Vi skal i gang med en afvikling af os selv. Vi fylder for meget

Zebedæussønnernes mor handler som alle mødre gør. Hun vil have, at hendes børn skal klare sig godt. De skal have position, betydning, særbehandling. Også selv om det er på bekostning af andre.

Alle folkeskolelærere kender Zebedæussønnernes mor. Det er hende, der kommer til skolen og siger:

”Min søn, min datter har krav på, min søn, min datter har ret til”.

Det er hende, der aldrig spørger: ”Hvad kan vi sammen gøre for at give klassen de allerbedste vilkår”. Hendes ego er stort. Men det er ikke større end det ego, vi andre render rundt med.

Mens regeringen og ernæringseksperter bruger energien på bekæmpelse af fedmen, tillader vi os i kirken, at pege på det egentlige problem. Fede, overvægtige egoer, der ikke giver plads til hverken Gud eller medmennesket.  Kirkens ego-slanke-slogan står i Johs. 3.30: ”Han skal blive større. Jeg skal blive mindre”! Det gentages i evangeliet i dag: ”Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl”. 

De sidste mange år, har vi i Danmark som andre steder i verden været meget optaget af udvikling. Fra vi er børn bliver vi opdraget til at udvikle og forny os på alle mulige områder. Budskabet er: du skal udvikle dit selv, din karriere, dit parforhold. I skolerne bliver vi introduceret for videnskabens forskellige udviklingsteorier. Vi ved at ethvert ordentlig firma konstant arbejder med at udvikle sine produkter.

Til gengæld er vi enormt dårlige til at afvikle. Søger man på Internettet får man enorm mange hits på verbet udvikle og kun få hits på verbet afvikle. Vores manglende evne for afvikling kommer bl.a. til udtryk ved, at vi ikke får talt med hinanden om døden før det er for sent. Døden er i dag et teknisk uheld indtil forskningen har udviklet nogle nye behandlinger. Det samme gælder med vor alderdom. Vi kan ikke finde ud af at afvikle ungdommen og acceptere, at der er en tid til at være ung og en tid til at være gammel.

Og så er der den personlige udvikling. Der er snart ikke nogen, der ikke har en coach, der råder dem til, at de skal udvikle sig selv. Selvet pustes op og bliver så overvægtigt og stort, at vi hverken kan se Gud eller hinanden. 

Derfor er tiden inde til personlig afvikling i stedet for personlig udvikling.  Eller sagt med evangeliets ord: ”Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl”


Teksten:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: »Hvad vil du?« Hun sagde til ham: »Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd.« Jesus svarede: »I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?« »Ja, det kan vi,« svarede de. Han sagde til dem: »Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har bestemt det for.« Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.«

Matthæusevangeliet 20,20-28