OPTAKT: Ugens prædiken
Nyheder

10. søndag efter Trinitatis

Af Maria Harms, sognepræst, Roskilde Domsogn

Hvad er den vigtigste sætning i prædikenteksten?

Mit hus skal være et bedehus. Men I har gjort det til en røverkule.«

Hvorfor er den det?

Fordi den opstiller to forhold, man kan have til Gud, ens hjerte kan være et bedehus eller en røverkule. Det er dramatisk, fordi den enkelte stilles over for den fordring at overveje, hvordan ser det ud i mig.

Hvordan vil du på den baggrund gribe prædikenen an?

Ved at sætte gang i nogle overvejelser om dialektikken mellem røverkule og bedehus. 

Røverkulen, det er der, hvor vi taber vi blikket for, hvad der egentlig betyder noget. Så er vi som en by, hvor der ikke lades sten på sten tilbage. Fylder vi os selv og vores liv med alt muligt, som skygger og trækker os væk fra at se, at Gud vil os noget, så bliver vi undertvunget fra alle sider. Der er derfor, Jesus går ind på tempelpladsen og giver sig til at rense ud, for han ved, at det kan gå os sådan. Vi har gjort en røverkule af vores hjerte og det skulle have været et bedehus.

Hvordan kan det da blive det? Jesus græder, fordi mennesker ikke kender deres besøgelsestid.  Hvordan kunne vi blive mennesker, der kendte den, dvs. til mennesker, der opdagede at Gud og livet faktisk vil os noget vigtigt. Det kan vi kun ved at lade Gud være en del af vores liv, ved at lade ham få betydning for os. Det kan vi ved at se, at han har at gøre med hele vores liv.

Fra tid til anden høres diskussionen om Guds eksistens. Det er skam et interessant filosofisk spørgsmål, men ikke det egentlige spørgsmål. Det egentlige teologiske spørgsmål handler ikke om Guds eksistens, men om Guds relevans. Ikke om Gud er til objektivt, det tror vi i kirken selvfølgelig på, at han er, men om han er til for dig, om han er betydningsfuld, har relevans i dit liv.

Martin Luther sagde, at det ikke bare handlede om Kristus, men det handlede om ”Kristus pro me”, dvs ”Kristus for mig”. En filosofisk diskussion kan være spændende, men det kristne anliggende er anderledes alvorligt, det handler om, hvorvidt Gud er til for dig, for mig.

Det er der man kan søge hjælp og trøst, når man igen havner i røverkulen.

TEKSTEN:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

 

Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde: 

 

»Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.« 

 

Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér, og han sagde til dem: 

 

»Der står skrevet: ›Mit hus skal være et bedehus.‹ Men I har gjort det til en røverkule.« 

 

Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.

 

Lukasevangeliet, kap. 19, v. 41-48