OPTAKT: Ugens prædiken
Nyheder

12. søndag efter Trinitatis

Af Morten Brøgger, Kirke Stillinge og Hejninge

Vigtigste sætning i teksten på søndag:

”Den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.”

Tanker og refleksion om prædikenen:

Hvad er det at tale imod, eller hvad er ”synden mod Helligånden” som det også hedder? Angsten for at have talt mod Helligånden uden at vide af det og dermed at have sat frelsen over styr har plaget mange.

Kort efter taler Jesus om mændene fra Nineve og Sydens dronning, der i sin tid lyttede til Guds ord og omvendte sig, og siger, at de skal opstå og fordømme den nulevende generation, som ikke vil lytte eller omvende sig.

Det peger i retning af, at Jesus også med synden mod Helligånden taler om det at afvise hans budskab, Guds ord, ordet om syndsforladelsen, tilgivelsen.

Helligånden følges med Guds ord og skaber troen på ordet i os. Men afvises Helligånden, så lukker man sig for troen og så forkastes tilsagnet om tilgivelsen.

Men hvorfor afvise tilgivelsen? Mon ikke fordi tilgivelsen indebærer, at der er noget, man har forbrudt. Og når det er den kristne forkyndelse af tilgivelsen, så ligger deri også, at Guds Søn selv måtte betale med sin lidelse og død for vores synd. Det er altså ikke ”dukkesynder”, der er tale om.

Gud er tilgivende, men tror vi ham ikke på hans ord, at vi behøver tilgivelse, så har vi ikke tilgivelsen.


Teksten:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.« Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: »Mester, vi vil se dig gøre et tegn.« Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.«

Matthæusevangeliet 12,31-42