OPTAKT: Ugens prædiken
Rapporter

3. søndag i advent

Af Mogens Ohm Jensen, sognepræst, Jakobskirken, Roskilde

Hvad er den vigtigste sætning i teksten?

»Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser.«

Hvorfor er den det?

Jesus opfordrer os til at bruge vores sanser, for de lyver ikke. Guds rige er i gang med at bryde igennem, og det mærkes. Jeg synes det er vigtigt at se de daglige opmuntringer.

Hvordan vil du på den baggrund gribe prædikenen an?

Jeg vil gerne fortælle om en oplevelse, hvor man kunne tolke det på to måder: set fra den ene side og set fra den anden side, nedslående eller opmuntrende.

Det sete afhænger af øjnene, der ser, for vi kan godt blive mismodige og i tvivl, om det nytter noget. Det er naturligt, når vi er troende. Ligesom Johannes blev i tvivl, da han i sit fængsel var afskåret fra lys og samvær.

Troen gør en forskel på, hvordan vi oplever livet, hvad vi prioriterer og hvordan vi møder hinanden. Men vi bliver hele tiden udfordrede på, om det giver mening. Så jeg vil gerne formidle, hvilken betydning det har for os, at Jesus gør det han gør. Så vi kan tage imod det, vi oplever til daglig, som opmuntringer til at forholde os troende til livet og til Gud.

 

Teksten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham:

»Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« 

Jesus svarede dem: 

»Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.« 

Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: 

»Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet: ›Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig.‹ «

Matthæusevangeliet 11,2-10