OPTAKT: Ugens prædiken
Nyheder

15. søndag efter Trinitatis

Af Katrine Winkel Holm, Nørre Dalby, Kimmerslev og Borup

Vigtigste sætning i teksten på søndag:

”Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent”.

Tanker og refleksion om prædikenen:

De fleste af os kender det: Fuld af begejstring påtager man sig frivilligt tunge opgaver, men på et tidspunkt går arbejdet hen og bliver surt. Bitter og forurettet gør man opmærksom på, at man faktisk udretter en del, mens andre bare sidder på deres hænder. Ens gode gerning har gjort én ond i sulet.

Men så er den gode gerning bare ikke god længere.

Sådan er det med Martha i teksten.

Umiddelbart holder vi med hende, fordi hun knokler, mens Maria sidder med hænderne i skødet. Men da hun begynder at bebrejde Maria at hun ikke yder ligeså meget som hende, bliver hendes ihærdighed til selvretfærdighed. Det er aldrig godt og slet ikke i dette tilfælde.

For selv om situationen virker dagligdags, er det ikke dagligdag, men højtid hos Martha og Maria. Det er nemlig Kristus selv, der gæster huset. Derfor – ikke for at nedgøre det daglige rugbrødsarbejde – får Martha at vide at hun skal holde inde med sine bebrejdelser.

For ét er fornødent: At modtage livet af livets Herre, dvs. at lytte til hans ord. Alt andet krymper ind til ingenting sammenlignet med det. Martha får at vide, at hun skal lægge sine mange bekymringer fra sig, dvs. kaste dem over på ham. Og når hun så har gjort det og taget imod hans livgivende, tilgivende ord, sendes hun og vi andre ud igen - i køkkenet, i hverdagen, derude hvor rugbrødsarbejdet venter på at blive udført og respekteret – uden at der skal gøres et martyrium ud af det.


Teksten:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«

Lukasevangeliet 10,38-42