OPTAKT: Ugens prædiken
Nyheder

19. søndag efter Trinitatis

Af Lone Balle Olesen, Holtug og Magleby Stevns sogne

Hvilken sætning i teksten er den vigtigste/mest centrale, mener du?

"Se, der er sandelig en israelit, som er uden svig."

Hvorfor er den det? 

Samtalen mellem Jesus og Nathanael er central, eller i hvert fald interessant at tage udgangspunkt i. Jesus har set Nathanael, uden Nathanael ved af det. 

Verset giver anledning til at reflektere over begreber som svig, bedrag, løgne, vildledelse, oprigtighed og  sandhed, særligt med fokus på at Jesus ser Nathanael, som en mand uden svig. For Guds søn ser på os med de øjne vi længes efter at blive set på med.

Med afsæt i det anførte vers vil jeg rette blikket på hvad det betyder at blive gennemskuet, renset for synd og med Nathanael udbryde: Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge! 

Hvordan forestiller du dig, at prædikenen på den baggrund skal gribes an? 

Navnet Nathanael betyder "uden svig", og det fører naturligt tankerne hen på Martin A Hansens (MAH) roman "Løgneren", om degnen og skolelæreren Johannes Vig (svig) på Sandø.

I romanen henvender Johannes sig i dagsbogsform til en fingeret person: Nathanael. Det er ganske givet at MAH har netop dagens evangelietekst som forlæg for sin roman. 

Sådan begynder løgneren sin dagbog:

"13. marts. Det er tåget."

Jeg vil begynde der, som i dagbogsnotat. Begynde lige her, hvor vi står og går og sidder. Som for eksempel:

7. oktober. Vinden blæser (eller hvad den nu gør...) Og derfra vil jeg nok tale lidt om romanen "Løgneren" og hægte den til teksten. Jeg tror, jeg derefter vil koncentrere mig om Nathanael og dreje rundt om den samtale han har med Jesus, og ad den vej berøre temaer som svig, løgn, kærligehed, og være kendt fuldt ud.


Teksten:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« – Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem:

»Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« – det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« – det er det samme som Peter.

Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.”

Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!« Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«

Johannesevangeliet 1,35-51