OPTAKT: Ugens prædiken
Rapporter

Mariæ bebudelses dag

Af Lis Samuelsen, sognepræst, Sorø

Hvilken sætning i teksten er den mest centrale, mener du?

”Intet er umuligt for Gud”.

Hvorfor er den det?

Lotto - Danske Spil - havde på et tidspunkt et reklameslogan, der lød sådan her: ”Tænk, hvis du vandt”. Det er et fantastisk forførende slogan! Det får nemlig alle os, der er kritisk indstillet overfor hasardspil til at drømme. For tænk, hvis man virkelig vandt. Hvilke muligheder ville ikke byde sig?

Og uden sammenligning i øvrigt, så har Jesus udsagn den samme virkning: Intet er umuligt for Gud. Kristendommen og selvet livet åbner sig på en ny måde, hvis man stoler på, at intet er umuligt for Gud.

Ligeledes er det også et centralt budskab i kristendommen at stole på Gud. At lægge sine bekymringer, ja, selve sit livet over i Guds hånd, og stole på, at det bedste vil ske netop, fordi intet er umuligt for Gud.

Hvordan forestiller du dig, at prædikenen på den baggrund skal gribes an?

En af de mange glæder og fordele ved at have en præstekollega er, at den samme prædikentekst højst sandsynligt ikke vil lande på dit bord hver omgang - eller i tilfældet med selve begivenheden Mariæ bebudelse, hvert eneste år cirka ni måneder før jul.

Ikke desto mindre er det gået sådan, og det er helt tilfældigt, at jeg har prædiket Mariæ Bebudelse fem ud af de seneste syv år, som jeg har været præst. 

Så der skal for mit vedkommende tænkes mange nye tanker om denne fine lille fortælling og Marias rolle i kristendommen, sådan at jeg ikke blot gentager mig selv år for år. 

I år har jeg allieret mig med vores organist, og har bedt koret om at synge: ”Mary did you know” som motet.

Mary did you know that your baby boy would one day walk on water?

Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters?

Did you know that your baby boy has come to make you new?

This child that you've delivered, will soon deliver you

 

Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?

Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?

Did you know that your baby boy has walked where angels trod?

When you kiss your little baby, you kiss the face of God

 

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?

 

The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again

The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb

Mary did…

Denne lille sang er nærmest en prædiken i sig selv, og kan sagtens uddybes i selve prædikenen. For måske har vi indimellem behov for at stille os i Marias position? Se kristendommen og Jesu liv gennem menneskets blik, moderens blik? Hvad troede Maria?

Et klassisk spørgsmål, som det er svært at komme udenom er selvfølgelig: Kan det overhovedet lade sig gøre, at en jomfru bliver gravid?

Og igen, intet er umuligt for Gud. For begynder troen med slutningen, som er den tomme grav påskemorgen, så ses alle miraklerne i lyset af påskemorgenens tomme grav. Når Jesus kan stå op af graven, så kan alt andet lade sig gøre. Også en jomfrufødsel.

Jomfrufødslen og den tomme grav ligner nemlig hinanden ved at være i stand til at føde liv, selvom det ikke skulle være muligt. Jomfruer kan ikke føde, og døde bliver i den grav, de bliver lagt i. Det gælder som sagt bare ikke for Marias moderliv og Jesu grav. 

Mærkeligt nok anses jomfrufødslen for sværere at forstå end opstandelsen...

Men i lyset af opstandelsen er det vel det mindste af det hele, at Gud kunne træde ind i vores historie og rent faktisk ind igennem et menneskeliv for at være sammen med os i denne verden.

 

TEKSTEN:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: 

»Herren er med dig, du benådede!« 

Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: 

»Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« 

Maria sagde til englen: 

»Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.«

Englen svarede hende: 

»Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.«

Da sagde Maria: 

»Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« 

Så forlod englen hende. 

Lukasevangeliet 1,26-38