OPTAKT: Ugens prædiken
Nyheder

16. søndag efter Trinitatis

Af Annette Berg, sognepræst, Vig

Hvad er den vigtigste sætning i prædikenteksten?

Og han gik hen og rørte ved båren.

Hvorfor er den det?

VEJEN, SANDHEDEN og LIVET handler om bevægelse og berøring. Livets Herre formåede dette, hvor end han færdedes samt med hvem, han end kom – og kommer - i berøring med – fysisk såvel som åndeligt samt via Ordet.

Hvordan vil du på den baggrund gribe prædikenen an?

Nøglen til dagens evangelietekst vil jeg hente i Paulus, der taler hele fire steder i ordene til efeserne (som er et fhv. kort tekst-uddrag til denne 16. s. e. Trinitatis) om, at vi hhv. skal 

1) styrkes i det indre menneske

2) at troen må bo i vore hjerter

3) at Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, skal fylde os

4) at dét formår han med sin kraft, der virker i os.

Det er med andre ord i det indre menneske, at vi styrkes, og kan vokse i kærligheden. I det ydre menneske kan vi høste frugterne, men bevægelsen og berøringen i det indre menneske, er udgangspunktet for de gode frugter. De frugter, der er næret af Guds kærligheds kraft, der virker i os. De frugter, der har sit afsæt i den ubetingede kærlighed, og ikke i forstillelse, frygt eller deslige. Det er i det indre menneske, at Gud inkarnerer sig i os. Og i den inkarnation er end ikke døden en grænse (som det udtrykkes hos Job i dagens tekst: Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud; ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se).

Kristus måtte komme i det ydre for at vise os den indre vej. Hver eneste gang vi i nadver ritualet beder om, at vi må vokse i kærligheden, og blive styrket i det indre menneske…. er det den vej, denne sandhed og dette liv (vi i dåben er indpodet i), som vi ikke kan give os selv, og som vi beder om vil gå os i møde og berøre os.

 

TEKSTEN

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

 

Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. 

 

Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: 

 

»Græd ikke!«

 

Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: 

 

»Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!« 

 

Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: 

 

»En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.« 

 

Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. 

 

Lukasevangeliet 7,11-17