OPTAKT: Ugens prædiken
Rapporter

Helligtrekongers søndag

Af Mikkel Vale, sognepræst, Tuse Næs Sogn

Hvad er den vigtigste sætning i prædikenen?

”Da de så stjernen, var deres glæde meget stor.”

Hvorfor er den det?

De Vise Mænd er kristendommens første pilgrimme. De vandrede ud i verden for at tilbede den nyfødte konge. Først farer de vild, fordi de naivt tænker at en kongesøn skal fødes på et palads, så de havner hos den onde Herodes i Jerusalem. Men da de derefter kommer på rette vej og ser stjernen over Betlehem, er deres glæde meget stor. Det er det glædelige budskab: At de kommer på rette vej og finder Vorherre.

Hvordan vil du på den baggrund gribe prædikenen an?

Da der formentlig vil være børn til stede, vil jeg begynde med at tale om juletræet, som vi senere skal slæbe ud af kirken, for nu er julen forbi. Og jeg vil fortælle, hvorfor der er en stjerne i toppen af træet. 

Så vil jeg tale om, at De Vise Mænd er forbilleder for os. Vi har hver især vores livsrejse.  Beslutninger vi skal tage, og veje vi skal gå; frivilligt eller i mod vores inderste ønsker. På en eller anden måde skal vi altså navigere i livet. 

Jeg vil fortælle kirkegængerne om den glæde det er, at finde den rette vej – ens stjerne. Også selvom den vej ikke fører til et palads, med dets glitter, magt og pragt, men derimod fører til en simpel stald. 

Og jeg vil opfordrer dem til at mødes med mig i kirken i årets løb, så vi sammen kan være åndelige stifindere, og prøve at finde den vej, som Vorherre har forberedt for os.

Teksten:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: 

»Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« 

Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: 

»I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: ›Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.‹ « 

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: 

»Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« 

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. 

Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

Matthæusevangeliet 2,1-12