OPTAKT: Ugens prædiken
Rapporter

4. søndag efter helligtrekonger

Af Jacob Støvring, sognepræst, Halskov Kirke

Hvilken sætning i teksten er den vigtigste/mest centrale, mener du?

”Herre, frels os! Vi går under!”

Hvorfor er den det? 
Hvis verden var perfekt, havde vi ikke noget at bruge Jesus til. Så kunne vi nøjes med at takke Gud i det høje. Men verden er ikke perfekt. Menneskesket er ikke perfekt. Mennesket frygter hver dag, at det ”går under” i livets små og store storme. Derfor har vi noget at bruge Jesus til!

Hvordan forestiller du dig, at prædikenen på den baggrund skal gribes an? 
Hvad skal vi egentlig bruge Jesus til, når vi har Gud i det høje? Han bliver så let bare et forbillede for os, som vi alligevel aldrig vil kunne leve op til. Det hører vi også i fortællingen om Job.

Luther siger det så kækt, Jesus døde ikke for vore gode gerningers skyld. De var ikke værd at dø for. Næ, han døde for vore synder.

Er det hele så bare synd, synd og atter synd? Nej da! Men vi er nødt til at begynde med at forstå, hvad det er vi skal bruge Jesus til. Han er ikke kommet for at rose os for alt det gode, vi gør. Det har vi vores mor til. Han er kommet for at rede os og hjælpe os, når vi går under, fysisk eller i vores egen dumhed.

På danske er der et dejligt sammenfald mellem ’at gå under’ og ’at gøre et under’. I evangelierne hører vi om Jesus’ undere. Først reder han en bryllupsfest fra at gå under ved at gøre vand til vin. Siden fortsætter han med at gøre undere for mennesker, der går under. Her var Gud Fader i det høje for fjern. Derfor sendte han sin søn, for at rejse mennesket, når det går under.

 

Teksten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde: 

»Herre, frels os! Vi går under!« 

Men han sagde til dem: 

»Hvorfor er I bange, I lidettroende?« 

Da rejste han sig og truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde:

 »Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham?« 

Matthæusevangeliet 8,23-27