Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stilliger
Nyheder

Stillingsopslag: Orgelkonsulent søges

Stillingen som orgelkonsulent i Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters stifter opslås herved med tiltrædelse pr. 1. april 2023. Stilling er tidsbegrænset i 4 år og udløber den 31. december 2026. Stillingen er en bibeskæftigelse.

Profil

Orgelkonsulenten skal have bestået en kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dansk musikkonservatorium eller tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen. Den, der ansættes i stillingen, må ikke have økonomisk interesse i virksomheder, der fremstiller, forhandler eller reparerer orgler eller tilbehør til orgler.

 

Opgaver

Orgelkonsulentens fagområde er orgelsager og andre sager af betydning for musikudøvelsen i kirkerne. Orgelkonsulenten afgiver efter anmodning erklæring i sager, der vedrører konsulentens fagområde. Desuden yder orgelkonsulenten råd og vejledning til menighedsråd og provstiudvalg, der anmoder herom.

Orgelkonsulenten deltager desuden efter behov også i stiftets konsulentrunder, hvor vi bl.a. besøger kirker i stiftet, hvor et menighedsråd har ønsker eller planer om et projekt.

Ved konsulentrunderne drøftes projektet med menighedsrådet, og hvor orgelkonsulenten sætter sin faglighed i spil sammen med stiftets øvrige konsulenter. Der afholdes ca. 4 konsulentrunder pr. år i hvert stift.

 

Det praktiske

Som orgelkonsulent virker du som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i:

·       Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 955 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter, klik her

·       Kirkeministeriets cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter, klik her

·       vejledning nr. 9789 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter klik her

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som orgelkonsulent ikke må påtage dig projekteringsopgaver for menighedsråd indenfor det stift du er ansat, medmindre stiftet undtagelsesvis godkender det.

 

Honorar

Honoraret udgør pr. 1. januar 2022:

  • Rådgivningssager i henhold til § 8 i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter: 1.044,17 kr. pr. time. 
  • Erklæringssager i henhold til § 7, stk. 1, i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter: 1.566,79 kr.pr. erklæring.

Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms.

Satserne reguleres årligt pr. 1. januar.  
 

Ansøgning

Ansøgning med bilag sendes til Helsingør Stift på kmhel@km.dk 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du ringe på tlf.nr. 49 21 35 00 til kontorchef Annette Nordenbæk eller specialkonsulent Stefanie Laursen.

 

Ansøgningsfristen udløber den 20. februar 2023 kl. 12.00.